Huvudmeny

2015-01-26 16:44

Hallå där, Thomas Nyström!


Ny bibliotekarie som jobbar med forskarstöd på funktionen för Digitala tjänster.

Thomas Nyström

Vad jobbar du med?

– Jag är anställd på Biblioteket och jobbar främst med forskarstöd. Forskarstöd kan vara att utföra sökuppdrag åt forskare och forskargrupper; eller att hitta och presentera citeringsdata. Detta knyter an till en annan viktig del av min tjänst som är att informera. Genom guider på webben, bloggen Forskningsrelaterat och andra kommunikationskanaler tipsa om exempelvis urvalskriterier för publicering. Jag kommer också att informera om parallellpublicering, publicering i Open Access och högskolans nya digitala arkiv DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 

På vilket sätt kan andra i organisationen ha nytta av dig?

– Utöver det jag nämner under föregående fråga kommer jag stå i bibliotekets lånedisk, där kan jag hjälpa till med att svara på alla möjliga frågor som till exempel: Var finns toaletten? Hur fungerar skrivaren? Finns det artiklar om hur magnetisk levitation kan användas för att hjälpa flygplan vid start och landning? Osv.  

 

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en kandidat i Data- och systemvetenskap och en magister i Bibliotek och informationsvetenskap (från Högskolan i Borås). Min senaste anställning var på KTH Biblioteket, där arbetade jag bland annat som lärare på de poänggivande kurserna: Information and Retrieval and Source Criticism och Information Retrieval och Source Criticism and Literature Studies. Även där arbetade jag i lånedisk och med bibliotekets webbplats.

Vad gör du på fritiden?

– Senaste dagarna har jag flyttat. I samband med flytten bestämde jag mig för att köpa och bygga ihop en ny stationär dator. Jag läser också en väldigt bra bok som jag har svårt att lägga ifrån mig. Slutprodukten av att göra dessa tre aktiviteter simultant är att jag sitter lutad mot en öppen flyttkartong och läser boken, med en dator i delar framför mig.