Huvudmeny
Linda Freij

2015-01-13 19:24

Lysande utsikter för Linda


Tanken på att plugga vidare fanns där i flera år. Men hur skulle det gå att studera och samtidigt ha små barn? – Jag har inte ångrat det en sekund, säger Linda Freij, som bytte fast jobb som fritidsledare mot grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Yrket som förut kallades fritidspedagog har en ljus framtid, eftersom en stor del av kåren är i pensionsåldern. Linda Freij är inne på tredje terminen av sex på grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, den kortaste av lärarutbildningarna. Hon är tjänstledig och jobbar fortfarande tjugo procent på fritidsgården. Kombinationen studier, barn och deltidsjobb kan vara stressig i perioder, men Linda Freij tycker att det flyter bättre än många tror.
– En del frågar hur det går att plugga när jag har små barn, men det är inget hinder. Det är snarare så att jag inte kan skjuta upp pluggandet. Jag måste planera och göra det jag ska nu, inte sen när barnen kommer hem från förskola eller skola. 
Utbildningen ger henne behörighet att upp till sjätte klass undervisa och sätta betyg i antingen bild eller musik. Linda Freij valde bild, och har fått jobba med allt ifrån teckning till att arbeta med gips. 
Hon tycker att tempot på utbildningen är lagom och gillar att det läggs stor vikt vid diskussioner, av analys och reflektion.  
– Det handlar mycket om vilket förhållningssätt vi har till barnen, varför vi gör vissa saker och vad barnen lär sig av det. Det är fantastiskt att vi får tid till det, säger Linda Freij.
Hon är särskild intresserad av barngruppens psykologi och dynamik, hur barnen prövar och utvecklar sina sociala förmågor som att turas om och att vara en bra kompis. Men också hur de lär sig. Under utbildningens gång jobbar de en del med observationer, inte minst under praktiken. Varje termin innehåller några veckors praktik, som Linda Freij hittills trivts väldigt bra på.  
–  När man som jag har jobbat med barn tidigare så har man en del gratis, men jag har blivit utmanad, jag har jag fått omvärdera och fundera om. Det har varit utvecklande, säger Linda Freij. 
Lärare på fritids ska skapa en meningsfull fritid för barnen. Det kan handla om allt ifrån idrott och skogsutflykter till bakning och pyssel. Lärarstudenterna ska självklart testa allt de själva ska lära ut. Linda Freij berättar att de till exempel läst friluftslivspedagogik och har spelat och analyserat en lek som exempelvis brännboll. Många vuxna minns hur det var att vänta på sin tur att slå, hur jobbigt det var att missa. 
–  Det minns jag ju själv, hur det kunde vara att spela brännboll. Där har vi fått tänka till, hur vi kan anpassa den leken så att alla deltar på sina villkor. 

Text: Lina Färm
Foto: Suss Wilén