Huvudmeny
Bild på pärm med utbildningsmaterial för PYC

2015-01-02 08:00

Många vill utbilda sig i föräldrastödsprogrammet PYC


Parenting Young Children (PYC) är det enda svenska föräldrastödsprogrammet som är anpassat till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Intresset för vinterns två utbildningsomgångar är så stort att platserna inte räcker till.

Hanna Unger– Men de som inte får möjlighet att gå nu är garanterade en plats i nästa utbildningsomgång, säger Hanna Unger som är regional samordnare för PYC i Västra Götaland.

Parenting Young Children (PYC) används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer och syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. PYC kan även vara ett stöd för andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.

Programmet kommer ursprungligen från Australien men under 2010–2014 har ett svenskt forsknings- och utvecklingsprojekt prövat och utvecklat PYC till svenska förhållanden. Projektet var ett samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och Regionförbundet Uppsala län.

Grundutbildningen i PYC består av tre heldagar med föreläsningar och praktiska övningar som följs av nio träffar i en metodstödsgrupp. De flesta som går utbildningen arbetar som familjebehandlare, boendestödjare eller motsvarande. Utbildningarna i mars genomförs i Göteborg respektive Skåne eftersom de flesta deltagarna finns där den här gången. När och var nästa utbildningsomgång ska äga rum är ännu inte bestämt.

Vill du veta mer?

Kontakta Hanna Unger, Hanna.Unger@grkom.se.  

 

Text: Märit Malmberg Nord
Foto: Anna Nilsson