Huvudmeny

2015-01-13 08:00

Medarbetaren i fokus


Varje månad presenteras en av medarbetarna vid A2 under vinjetten "Medarbetaren i fokus". Den här gången träffar vi doktoranden Kristina Lundberg. Hon forskar om etiska dilemman och vill äta middag med bland andra Stephen Hawking.

Kristina LundbergVad jobbar du med på A2?

– Jag är doktorand till större delen av min tjänst, i projektet ”Etiska och existentiella frågor inom vård i stridsmiljö” om etiska dilemman bland sjukvårdspersonal i stridsmiljö. Jag har också viss institutionstjänstgöring, undervisning bland annat i reflexion och andliga eller existentiella vårdfrågor.

Vad är det senaste du kommit fram till i din forskning?

– Jag har en publicerad artikel i min forskning och den handlar om hur militära sjukvårdare (läkare, sjuksköterskor och stridssjukvårdare) upplever att det är att vårda i samband med internationella militära insatser, till exempel i Afghanistan. Bland annat upplever de att det inte är så enkelt att som sjukvårdare komma in i en organisation som försvarsmakten. De tränas i sin grundprofession att rädda liv och i försvarsmakten tränas de att möta stridsmiljön och där kanske det blir så att de måste ta ett människoliv.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– En vanlig dag innebär mycket skrivande och reflekterande kring etik och existentiella frågor. Min grundprofession är präst i Svenska kyrkan så jag håller på med en forskning som verkligen är mitt i prick för mig, vårdvetenskap är ett ämne som passar mig.

Vad är roligast i ditt arbete?

– Forskningen är det absolut roligaste eftersom jag älskar mitt område och det jag håller på med, men jag tycker också att det är roligt att föreläsa.

Vilka gäster skulle du ha på en fiktiv önskemiddag?

– Mina gäster skulle gärna vara: John Cleese, Carl Bildt, Stephen Hawking och Desmond Tutu. Ämnena vi skulle diskutera är: försvarspolitik, vetenskap, teologi och humor.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Ida Borenstein