Huvudmeny

2015-01-08 11:33

Nya doktorandlöner klara


En del av 2014 års löneförhandlingar är översynen av lönetrappan för doktorander. Arbetsgivaren har tillsammans med fackliga parter sett över högskolans lokala villkorsavtal där lönetrappan ingår som en del.

Den nya lönetrappan gäller retroaktivt fr o m 2014-10-01. Justeringen av lön för doktorander kommer att ske i och med januarilönen.

Text: Liisa Falk