Huvudmeny

2015-01-21 08:12

Nytt avtal för kopiering


Högskolan i Borås har nu tecknat en arbetsplatslicens som ger alla anställda rätt att i viss omfattning kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för intern information och utbildning.

Avtalet, som nu tecknats med Bonus Copyright Access, ger högskolans anställda rätt att kopiera och dela en mindre mängd texter och bilder inom högskolans verksamhet. Baslicensen motsvarar genomsnittligt 2-3 kopierade och/eller delade sidor per arbetsvecka och medarbetare, eller 100 sidor per person och år.

– Detta nya avtal är tänkt att möjliggöra för alla anställda på högskolan att använda sig av upphovsrättsligt skyddat material i tjänsten. Det avtal vi har sedan tidigare omfattar endast lärare i undervisningssituationer, säger Åsa Dryselius, jurist vid Högskolan i Borås.

I dagens informationssamhälle är det enkelt att komma åt och använda texter från t.ex. webben, tidningar, läroböcker etc. Oavsett om det är enkelt att ta del av och använda sådant material måste de upphovsrättsliga reglerna respekteras.
– Nu kan anställda vid högskolan – utan att inkräkta på eventuell upphovsrätt – kopiera och dela svenskt och utländskt material från bl.a. webben, tidningar och tidskrifter, vetenskapliga publikationer, läroböcker, fackböcker och annan litteratur i tjänsten, förtydligar Åsa Dryselius.

Bonus Copyright anger att genom arbetsplatslicensen kan man t.ex. ladda ner, skriva ut, skanna och fotokopiera faktatexter, foton, artiklar etc. Men även dela material på arbetsplatsens slutna nätverk, lägga in text och bild i presentationer och så vidare.

Licensen ger dock inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild eller inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfil, inspelad musik, datorspel och datorprogram.

Befintligt avtal för kopiering inom utbildningen
Högskolan i Borås har under många år haft ett avtal med Bonus för kopiering inom utbildningen. Detta avtal gör att lärare i viss omfattning kan kopiera upphovsrättsligt material för användning i undervisning. Mer information finns uppsatt vid alla kopiatorer på högskolan.

Text: Johanna Avadahl