Huvudmeny

2015-01-12 08:00

Så kan du förbättra högskolans arbete med hållbar utveckling


För att ständigt kunna förbättra arbetet med hållbar utveckling i verksamheten krävs att alla aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet och tar ansvar för att uppmärksamma risker och brister genom att rapportera avvikelser, tillbud och förbättringsförslag.

– Att få in rapporterade avvikelser är ett sätt för oss som arbetar med hållbar utveckling att få reda på om det händer något särskilt ute i verksamheten. Om det är något som är fel vill vi kunna åtgärda det, säger Tina Ottosson, handläggare på högskolan.

Vid en första anblick gäller det främst avvikelser som sker inom högskolans kemikalieverksamhet. Men det kan också handla om tjänsteresor, energiförbrukning och avfallshantering. Exempel på avvikelser kan vara om du ser någon lämna personligt avfall i källaren på högskolan, så som ett bilbatteri. Eller om du ser att det lyser onödigt mycket i högskolebyggnaden kvälls- och nattid. Om avfallssorteringen inte fungerar i personalpentryt, eller att det saknas något kärl. Samt kemikaliehanteringen i labben, eller om du ser en flaska med kemikalier utanför labbet.

– Rapportera hellre en gång för mycket, än en gång för lite. Avvikelserna gör så att vi kan förbättra och underlätta vårt arbete med att nå högskolans mål om hållbar utveckling. Avvikelser som inte är akuta kan ändå ofta leda till en förbättringsprocess, säger Tina.

Akuta avvikelser åtgärdas direkt

När en avvikelse kommer in, handläggs den och lämnas till ansvarig person för det berörda området. Akuta avvikelser åtgärdas direkt, och om det är större avvikelser som inte är akuta, kan en åtgärdsplan göras. Det viktiga är att alltid ange vad som har hänt, när det hände och kontaktuppgifter, för återkoppling.

– Gällande förbättringsförslag så välkomnar vi förslag på hur vi kan öka integrationen av hållbar utveckling mer brett i verksamheten, såväl vad gäller campusfrågor som integration i utbildning, forskning och samverkan, säger Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling på högskolan.

Alla avvikelser samt förbättringsförslag och tillbud skickas till miljoledningsystemet@hb.se eller fyll i formuläret.

För att undvika förväxling av rapporteringssystem förtydligar Tina att gällande ”Tillbud och arbetsskador” inom arbetsmiljö ska rapporteras in separat enligt rutin i arbetsmiljöhandboken.

Förklaring

Avvikelse: En händelse som avviker mot rutiner inom miljöledningssystemet, samt policy och mål för hållbar utveckling. Avvikelser kan ske i den dagliga verksamheten, vid revision, skyddsrond, lagefterlevnadskontroll och vid andra ”systematiska” genomgångar.
Förbättringsförslag: Sådana förslag som kan leda till förbättring av högskolans hållbarhetsarbete.
Tillbud:
Avser en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall, men som inte gjorde det. Syftet med att rapportera är att förebygga framtida olycksfall då ett olycksfall ofta föregås av flera tillbud.

Text: Annie Klasén