Huvudmeny

2015-01-23 07:30

Simo laddar för livet som civilekonom


Simo Panas är inne på slutspurten på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning. Den består av ett examensarbete om revisionens nytta utöver det som är lagen kräver. Fyra prima studieår på Högskolan i Borås är snart till ända och han känner sig laddad för klivet ut på arbetsmarknaden.

Bild på Simo Panas.

Högt i taket och hängivna lärare som finns där för studenterna. Det är något som Simo Panas, civilekonomstudent, lyfter fram när han beskriver studietiden på Högskolan i Borås.

Bra bredd och nära till lärarna

Bredden på utbildningen och närheten till lärarna är något Simo uppskattar. I Borås är studierna till civilekonom inte så stramt reglerade som de verkar vara på andra större lärosäten, förklarar han.
− Utbildningen ger en förståelse för hur samhället och företag fungerar samt samspelar med omvärlden, likaså hur individer reagerar på redovisningsinformation. Inriktningen mot redovisning är speciell på så vis att man måste lära sig mycket på plats i skolan. Det är många parametrar att förhålla sig till när det gäller redovisning. Det är ett ämne som är väldigt konkret samtidigt som det innehåller en inneboende komplexitet till följd av de olika perspektiv som kan anammas när redovisning studeras. Det är det vi lär oss här.
Närheten till lärarna är ytterligare ett plus.
− Det är lätt att komma i kontakt med lärarna. De engagerar sig och är hängivna i undervisningen och att finnas där för oss studenter.
Ytterligare en fördel med Högskolan i Borås, förklarar han, är att det är ett mindre lärosäte.
− Här är du en av cirka 400 ekonomstudenter. På större lärosäten är du en av flera tusen. Som ekonom gäller det ju att sticka ut ur mängden, vilket är lättare här i Borås

Simo Panas
Ålder: 23
Från: Göteborg
Tidigare gjort: Gymnasiestudier, naturvetenskapliga programmet
Om Borås: Anledningen till att jag flyttade till Borås var inte för staden i sig utan för att få nya bekantskaper, vilket har resulterat i många nya vänner och även att jag träffade min flickvän. Fritid: Är ambassadör för Civilekonomerna där han är ansvarig för rekryteringen av studentmedlemmar i Sydsverige, är studentledamot i anställningsutskottet samt tränar på gym 

Viktigt att hålla sig framme

Simo är redan i gång för fullt och planerar för framtiden. Det gäller att ligga i redan under studietiden och att ta de tillfällen som kommer att presentera sig för potentiella arbetsgivare. Ett tillfälle som han tycker att alla studenter på högskolan ska ta är STARK-dagen i slutet av januari varje år då företag från massor av olika branscher kommer till högskolan för att visa upp sig och knyta kontakter med potentiella nya medarbetare bland studenterna. Då gäller det att man är med och lämnar fram sitt cv. Själv kommer han att vara utställare för Manpowers räkning.

Flytten hemifrån nyttig

Borås låg förvisso inte på första plats när Simo Panas valde studieort, men nu när han går in på målrakan är han mer än nöjd.
− Det kändes först lite deppigt att inte bli antagen till civilekonomutbildningen i Göteborg. Högskolan i Borås var mitt andrahandsval. Och visst hade det varit mycket bekvämare att plugga på hemorten, men vinsten med att studera på en annan ort överväger. Nu efteråt måste jag säga att allt har fallit ut riktigt bra. Att flytta till en ny ort har varit väldigt nyttigt. Det gör att man kan utöka sin umgängeskrets och man utvecklas som person.

Möjligheter efter utbildningen med inriktning mot revision:
− Många börjar sina första anställningar som revisorsassistenter, men sedan siktar många in sig på ledande befattningar. Antingen som delägare i ett revisionsföretag eller som sin egen eller som controller, ekonomichef i offentlig förvaltning, organisationer eller företag.

Tips till nya studenter:
− Ambitionsnivån bland studenterna var väldigt hög när jag började studera och redan från början kastades vi in i grupparbeten. Mötet med andra personligheter är något du bör förbereda dig på genom att ställa dig själv frågan vilken personlighetstyp du är. Det är viktigt att utvärdera sig själv och ha förståelse för att andra studenter kan ha andra tillvägagångssätt i grupparbeten.
Från gymnasiet var jag van vid att hålla mig kort och koncis medan de samhällsvetare som utgör majoriteten av klassen är mer vana vid att reflektera och utvärdera. Jag känner att jag under studietiden har vuxit som akademiker tack vare att jag lyckats kombinera samhällsvetarnas reflekterande tankesätt med min naturvetenskapliga bakgrund.

Text och foto: Solveig Klug