Huvudmeny
Högskolan i Borås

2015-01-09 08:35

Stort förtroende för högskolan


Högskolan i Borås sticker ut bland högskolorna i regionen, när det gäller förtroende. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet. 44 procent av de boende i Sjuhärad uppger att de har ett stort förtroende för Högskolan i Borås.

I mitten av december presenterades boken ”Brytningstider”, den västsvenska SOM-undersökningen för 2013. Boken innehåller bland annat ett kapitel som rör förtroendet för regionens universitet och högskolor.

FAKTA: SOM-institutet är en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen har fokus på samhälle, opinion och medier, därav namnet SOM. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1986 och har kommit att bli en av de viktigaste och mest använda i hela Sverige.

Här går att läsa att Högskolan i Borås ligger klart högre än de två andra högskolorna i regionen; Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. 44 procent av Sjuhäradsborna har stort förtroende för Högskolan i Borås, att jämföra med de boende i Skaraborg och Fyrbodal, där andelen med stort förtroende för den egna högskolan är 30 respektive 27 procent.

Lennart Weibull– Allmänt kan sägas att Högskolan i Borås verkar ha varit framgångsrik med sin profilering. Högskolan har kunnat bygga på lokal – men nationellt välkänd – tradition kring textil som sedan utvecklats inom teknik. Även biblioteksutbildningen har numera lång tradition, förklarar Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning vid Göteborgs universitet och sedan 2013 seniorprofessor med placering vid SOM-institutet.

Forskning stärker

Lennart Weibull menar att det som bidrar till den relativa styrkan hos Borås är med all sannolikhet forskningen.

– Forskning åtnjuter generellt stort förtroende, särskilt teknisk forskning. Där har alltså Borås ett försteg före Skövde och Väst som verkar uppfattas mer som utbildning. Dessutom gynnas Borås av att högskolan finns i ett mindre och mer sammanhållet geografiskt område. Det senare stärker synligheten hos högskolan och bidrar till att den blir uppmärksammad.

Björn BrorströmRektor för Högskolan i Borås, Björn Brorström, är nöjd med rapportens resultat.

– Forskarnas konstaterande att vi lyckats förena att attrahera studenter att söka våra utbildningar och ge allmänheten en positiv bild av vår verksamhet tycker jag är ett gott betyg.


Positiv förändring

Förtroendet för Högskolan i Borås har ökat från 37 procent till 44 procent mellan 2003 och 2013. För Högskolan i Skövde och Högskolan Väst är förtroendet nästan oförändrat. Även bland de yngre i högskoleåldern har Högskolan i Borås en förhållandevis hög förtroendebalans i sitt område, jämfört med övriga högskolor.

– I rapporten jämförs resultatet 2013 med 2003 och den positiva förändringen är givetvis mycket glädjande. Den visar att många fler nu känner till vår verksamhet och tycker att vi är ett bra lärosäte, avslutar Björn Brorström.

Här kan du ta del av hela boken ”Brytningstider”. (länk till pdf)

Text: Jennifer Tydén
Foto: Göteborgs universitet  samt Mimbild.