Huvudmeny

2015-01-19 07:00

Tre nya docenter på A3


Grattis Helena Francke, Anita Norlund och Mary-Anne Holfve Sabel – som alla blivit docenter.

Helena Francke, Anita Norlund och Mary-Anne Holfve Sabel

A3 har fått tre nya docenter:

  • Helena Francke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Anita Norlund, docent i pedagogiskt arbete
  • Mary-Anne Holfve Sabel, docent i pedagogiskt arbete.

Vad innebär det att bli docent?

Docent är en meritering, alltså inte en anställningsform. Oavlönade docenter ska verka för goda forskningsmiljöer och vara till nytta för verksamheten vid Högskolan i Borås. Högskolan i Borås förväntar sig att docenten bedriver fortsatt forskning, medverkar i undervisning på såväl forskar- som grundutbildningsnivå och aktivt söker forskningsmedel. Vidare förväntas docenten åta sig andra uppdrag som t.ex. handledarskap, ledamot av betygsnämnd och sakkunniguppdrag. Docenturen ger personer som inte innehar en läraranställning vid Högskolan i Borås en naturlig koppling till högskolan.

Läs mer om docentmeritering

Text: Ida Borenstein