Huvudmeny

2015-01-28 10:00

Unik bok om avfallshantering och konsumtion


En ny unik bok om avfallshantering och konsumtion med professor Karin M Ekström som redaktör ges nu ut. Flera forskare från Högskolan i Borås är medförfattare.

Karin M Ekström

I januari presenteras en ny bok om avfallshantering och konsumtion där flera forskare från högskolan är medförfattare. Boken “Waste Management and Sustainable Consumption - Reflections on Consumer Waste” handlar om den komplexa utmaningen i att minska avfall för att främja en hållbar utveckling.

Bild på bokomslag.Vikten av konsumentperspektiv

Mycket av tidigare forskning inom området har fokuserat tekniska lösningar för att komma till rätta med problemet. I boken betonas vikten av ett konsumentperspektiv och att förstå sociala och kulturella aspekter av avfallshantering. Antologin presenterar filosofiska reflektioner, praktiska exempel och möjliga lösningar på problemet med ökande mängder avfall som idag utgör ett globalt problem.

Författarna, är, förutom internationella forskare, forskare från Högskolan i Borås, däribland professor Karin M Ekström (redaktör), professor Mohammad Taherzadeh, Nicklas Salomonson, biträdande professor, Eva Gustafsson, docent, Daniel Hjelmgren, universitetslektor, och Kartik Rajendran, doktorand.

"Kritisk diskussion nödvändig"

Författarna, representerar olika discipliner med olika miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv, teorier och metoder.

Boken vänder sig till forskare, organisationer och politiker som är intresserade av att förstå och försöka lösa problematiken med ökad konsumtion och ökade mängder avfall.

− En kritisk diskussion om konsumtionens konsekvenser är inte bara viktig utan nödvändig för utvecklingen av ett hållbart samhälle, förklarar Karin M Ekström.

Boken går att köpa i vanlig bokhandel.

Text: Solveig Klug
Foto: Lars Ardarve