Huvudmeny

2015-01-16 13:21

Verksamhetsplan på väg


Under hösten har A3:s ledning arbetat med att ta fram förslag på verksamhetsplan för akademin. Den innehåller budget och strategiska satsningar för perioden 2015-2017 och syftar till att möjliggöra högskolans övergripande mål.

Den 10 december lämnade A3:s ledningsråd in förslag på akademins verksamhetsplan till rektor för behandling. Rektor ansvarar nu för budgetprocess och diskussion gällande de strategiska satsningarna och ska utifrån det skapa ett beslutsunderlag till styrelsen. Den 19 februari fastställer styrelsen budgeten och först då får akademin tillbaka verksamhetsplanen. Om det är så att budgeten har justerats får A3:s ledningsråd då anpassa verksamhetsplanen för detta

– Under de förutsättningar som verksamheten har haft att arbeta fram ett förslag till plan och budget känner jag mig oerhört nöjd, säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef för A3.

– Vi har haft mycket begränsat med tid för att ta fram planen och akademin är också helt ny som enhet, något som gjort det särskilt utmanande när det gäller att få till en väl förankrad, realistisk, men samtidigt visionär verksamhetsplan. Många medarbetare inom akademin har gjort stora insatser när det gäller att ta fram förslag till planen och ledningsrådet har arbetat hårt och engagerat för att samordna, prioritera bland och argumentera för de strategiska satsningarna. En verkligt kollektiv insats!

I slutet av februari är den slutgiltiga verksamhetsplanen för akademin fastställd. Arbetet med verksamhetsplanerna för samtliga akademier är senarelagt i år på grund av omorganisationen.

Här kan du läsa om några av de satsningar som föreslås inför perioden 2015-2017.

Text: Rebecca Lindholm