Huvudmeny

2015-05-27 10:30

Årets första Biblioteksrådsmöte


Biblioteksrådets första möte. I samband med en organisationsförändring har Rådet för Bibliotek & läranderesurser tvingats göra en nystart och ändrade därmed namn till Biblioteksrådet.

Rådet representeras av studenter och anställda från olika delar av Högskolan i Borås samt av en extern ledamot. Dessa ledamöter har till syfte att: 

  • vara rådgivande till bibliotekschef i bibliotekets strategiska utveckling,
  • utveckla och sprida högskolans bibliotekspolicy. Bevaka forsknings- och utbildningsintressen i biblioteksverksamheten,
  • fungera som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, verksamhetsstödet, akademierna, studenterna samt omvärlden och
  • föra övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamheter.

Rådets sammansättning förändras kontinuerligt och rådets fjorton ledamöter har en mandatperiod. För studentrepresentanterna är denna mandatperiod på 1 år och för övriga ledamöter är mandatperioden på 3 år.

Inför årets första möte har Biblioteksrådet precis genomgått en representationsförändring och samtliga medlemmar utom rådets ordförande och sekreterare är nya. 

Du kan hitta information om ledamöterna, rådets uppdrag och minnesanteckningar på Biblioteksrådet