Huvudmeny

2015-05-05 09:51

Boråsforskare ny redaktör i toppklassad informatikjournal


Hallå där Rikard Lindgren, professor i informatik vid Högskolan i Borås, som blivit ny redaktör i The Journal of Strategic Information Systems.

Vetenskapliga tidskrifter brukar rankas med A, B och C där A är de mest ansedda och svårast för forskare att bli publicerade i. The Journal of Strategic Information Systems är klassad A+.

Rikard LindgrenVad innebär uppdraget?

– Jag har haft den här typen av uppdrag på olika tidskrifter sedan jag disputerade 2002. Det är ett förtroendeuppdrag som tar mycket tid. Det går ut på att jag tar emot manus, rekryterar reviewers, kommunicerar med och ger rekommendationer till "senior editors" och chefredaktören. Att bli utsedd till redaktör för den här typen av tidsskrift förutsätter vanligtvis att man själv publicerat sin forskning i den.

Vad har du för nytta av uppdraget?

– Jag har lärt mig att läsa vetenskapliga artiklar och ge feed back. På det viset kan jag ge kollegor konstruktiv kritik och hjälpa dem att publicera sina artiklar i tidsskrifterna. Dessutom ingår det i uppdraget som forskare att utföra sådana här uppgifter.

Vad forskar du om?

– Just nu väntar vi på svar på en ansökan till KK-stiftelsen om hur digitala tekniker kan förbättra dagens Research & Design-processer hos företag. Det kan bli ett högprofilprojekt för Högskolan i Borås.

Läs mer

Om hur digitala tekniker kan förbättra dagens R&D-processer hos företag.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat