Huvudmeny

2015-05-13 09:47

Högskolan i Borås skriver på Lyonförklaringen


Som en av drygt 500 organisationer har högskolan skrivit på Lyonförklaringen som vill uppmärksamma FN:s medlemsländer på att fri tillgång till information och kunskap är nödvändig för ett demokratiskt samhälle och för en hållbar utveckling.

Britt Omstedt är universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan.

– Det är glädjande att rektor och Högskolan har undertecknat Lyonförklaringen. Förklaringen vill uppmärksamma FN:s medlemsländer på att fri tillgång till information och kunskap är nödvändig för ett demokratiskt samhälle och för en hållbar utveckling. Samt arbeta för att detta förs in i de nya utvecklingsmålen. Högskolan i Borås är medlem i IFLA genom Bibliotekshögskolan.

Fakta
År 2000 antog FN åtta mätbara mål för minskad fattigdom och hållbar utveckling i världen. Utvecklingsmålen, de så kallade Milleniemålen, ska nu omförhandlas under 2015. Nya utvecklingsmål för att förbättra människors liv och säkra en hållbar utveckling ska tas fram för 2016 - 2030. 

Lyonförklaringen är ett initiativ från IFLA, International Federation of Library Associations och antogs vid kongressen WLIC 2014 i Lyon i Frankrike i augusti 2014, som ett led i organisationens ständiga arbete för informations-, yttrande- och pressfrihet. 

IFLA är en världsomfattande sammanslutning av biblioteksföreningar som bedriver internationellt samarbete, ofta i partnerskap med UNESCO kring forskning och utveckling inom informations- och biblioteksområdet.

Tillgång till information en mänsklig rättighet

– En annan sak man betonar är friheten att ha tillgång till information. Att kunna förstå och använda information är en grundläggande mänsklig rättighet, enligt artikel 19 i förklaringen om mänskliga rättigheter, som bibliotek i högsta grad bidrar till.

Lyonförklaringen lyfter fram bibliotekens roll i detta arbete och visar hur de bidrar till utvecklingen genom att inte bara tillhandahålla information utan också utbilda människor i att finna, förstå och använda information för sitt dagliga liv och för att utveckla sina livsmöjligheter.

– Genom att underteckna Lyonförklaringen stödjer vi arbetet med att få FN att erkänna betydelsen av fri tillgång till information och att kunskaper om och rättigheten att fritt söka, finna och använda information krävs för en hållbar utveckling samt att detta lyfts in som ett utvecklingsmål.

Bland de 512 undertecknarna av förklaringen finns en mängd universitet och universitetsbibliotek, biblioteksorganisationer och andra organisationer som arbetar för informations-, press- och yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

 

Läs mer

Läs mer om Lyonförklaringen 

Läs mer om IFLA

Text: Ida Borenstein