Huvudmeny

2015-05-07 10:00

Högskolan satsar på högskolepedagogisk utveckling


Högskolan satsar på högskolepedagogisk utveckling. Som ett led i detta ges PINGPONG-kursen två gånger istället för en i höst. Dessutom får du som är lärare möjlighet att boka tid för högskolepedagogisk konsultation för att utveckla din användning av PING PONG och diskutera sådant som rör din lärarroll eller undervisningen.

Studenter och lärare i aula.

Anita Eklöf, pedagogisk utvecklare på Sektionen för pedagogiskt arbete, berättar mer om vad högskolan gör för de anställda:

Anita Eklöf.

– Vi arrangerar olika PUHB-aktiviteter (Pedagogisk Utveckling vid HB). Senast var det Nätverket för flexibelt lärande som arrangerade ett erfarenhetsutbyte med temat BYO. Detta består av lärare som jobbar med flexibelt lärande och som kompetensutvecklar sig genom en forskningscirkel. Vidare arrangerar vi PUH-konferensen som är en årlig högskolepedagogisk konferens, där det presenteras utvecklingsprojekt som gjorts inom ramen för den Högskolepedagogiska grundutbildningen, berättar hon.

En engelsk användarmanual för lärare i PING PONG har tagits fram och den engelska manualen för studenter samt den svenska för lärare och studenter har uppdaterats och instruktionsfilmer ligger ute på webben. Vidare ges den behörighetsgivande högskolepedagogiska grundutbildningen, 15 hp, varje år och en fristående kurs efter det, Att handleda examensarbeten, 7,5 hp. Likaså ges kursen Att handleda doktorander varje år. 

Vad är på gång framöver?

– Tillsammans med samordnarna för Hållbar utveckling samt för Lika villkor arbetar vi med en seminarieserie kring hållbar utveckling. Just nu håller vi också på att utveckla nya kursmoduler som tillsammans kan generera en magister i högskolepedagogik, bland annat en kurs som har fokus på flexibelt lärande och en med fokus på Hållbar utveckling. Vi håller också på att ta fram en enkät för att undersöka vilka pedagogiska utvecklingsbehov som lärarna själva identifierar och har vill utveckla.

I höst ska ni hålla i ett GEM. Vad kommer att tas upp?

– Det kommer att handla om Digital examination, som kommer att problematiseras utifrån olika perspektiv.

Vilket datum bokar man om man är intresserad av detta?

– Onsdagen den 23 september.

Läs mer

Text: Solveig Klug
Foto: Ulf Nilsson, mimbild, och Henrik Bengtsson