Huvudmeny

2015-05-05 09:08

Högt söktryck på A1s utbildningar


Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1) har ett bra totalt söktryck. Av Högskolan i Borås tio mest sökta utbildningar ges sex av dem på A1. – Generellt kan vi notera ett bra söktryck till våra ekonomi- och textilinriktade utbildningar, säger Tore Johansson, akademicontroller.

Trots att anmälningarna till Sveriges högskolor och universitet minskar med 1 % ökar Högskolan i Borås med 5 % i jämförelse med förgående år.

För Akademin för textil, teknik och ekonomi innebär det att 13 481 personer har sökt utbildningar som ligger inom akademin, varav 2519 personer har sökt i första hand.
– Förutom ekonom- och textilutbildningarna har även de tvååriga teknikutbildningarna IT-tekniker, Högskoletekniker i energi- och processteknik ett gott söktryck, konstaterar Tore Johansson.

Flest sökande har civilekonomutbildningen med 1966 personer. Flest förstahandssökande har textilekonomutbildningen med 250 personer. Flest sökande per plats har modedesignutbildningen med nio sökande.

Läs även nyheten om sökttrycket till hela Högskolan i Borås 

Här kan du se samtliga siffror på sökande till A1s utbildningar.

Fotnot: Antal platser är planeringstal och grön text avser utbildning med internationell antagning. 

Text: Therese Rosenblad