Huvudmeny
DVD-skivor

2015-05-12 09:21

Hur ska vi lagra information till framtiden?


Hur ska vi egentligen bevara och lagra digital information till en ständigt föränderlig framtid? Den 19 maj bjuder Högskolan i Borås och PERICLES in till en öppen workshop för att diskutera digitalt bevarande.

Sándor DarányiHögskolan i Borås ingår i det internationella forskningsprojektet PERICLES där forskare söker lösningar på den stora utmaningen i hur vi bäst kan bevara digitala objekt och material. Den 19-21 maj möts forskare från hela Europa för att arbeta vidare med projektet som nu är inne på sitt tredje år av fyra.

Sándor Darányi är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och en av forskningsledarna i projektet:

– Jag tror inte att det är så många som är medvetna om de här frågorna, som till exempel att information som lagras på DVD-skivor i dag riskerar att vara förlorad om sex år. Vi i PERICLES-konsortiet bjuder nu in till en bred diskussion om digitalt bevarande, om varför de här frågorna är så viktiga och om vilka tekniska lösningar som finns att tillgå.

I PERICLES har forskarna inte bara teknologisk förändring i beaktande utan även förändringar i exempelvis semantik och samhället i stort, vilket kan påverka attityder och intressen hos de som kommer interagera med innehållet.

Välkommen på workshop

Tid: Tisdag 19 maj kl. 09:00 - 14:30
Plats:
M404, Högskolan i Borås

Anmälan senast 15 maj (länk till information på engelska)

Fakta

PERICLES (Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics) är ett fyraårigt EU-finansierat forskningsprojekt där Högskolan i Borås ingår. PERICLES ska anta utmaningen att försäkra att digitalt innehåll förblir tillgängligt i en omgivning som är föremål för innehållslig förändring. Detta innesluter inte bara teknologisk förändring utan även semantiska förändringar, akademiskt och/eller professionellt arbete eller själva samhället, som kan påverka attityder och intressen hos olika intressenter som interagerar med innehållet.

Läs mer om PERICLES (extern länk)

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson