Huvudmeny

2015-05-04 13:17

Livslång rehabilitering är möjlig efter hjärnskada


Vid FoU Sjuhärad Välfärds båda seminarier Hjärnans enastående förmåga som hölls på SÄS, berättade senior professor Christian Blomstrand att långsiktig rehabilitering vid hjärnskada är viktigare än vad som tidigare varit känt. – Så länge det inte finns annan sjukdom som hindrar är livslång rehabilitering möjlig, säger han.

Seminarierna som handlar om hjärnans förmåga till förändring, så kallad plasticitet, var ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad Välfärd, föreningen Hjärnkraft i Borås och Handikappforskning i Väst. Det första vände sig till rehabiliteringspersonal inom hälso- och sjukvården och det andra till personer som själva drabbats av hjärnskada och deras närstående.

Totalt kom omkring 130 personer för att lyssna till Christian Blomstrand, som är senior professor vid Sahlgrenska Akademin och Strokecentrum Väst vid Göteborgs universitet. Föreläste gjorde även Charlotte Blomgren, doktorand och leg. arbetsterapeut samt undersköterskan Eva Händén, båda vid rehabiliteringskliniken, SÄS.

Christian Blomstrand betonade vikten av att vara fysiskt och mentalt aktiv.
– För att medverka till och stärka hjärnans plasticitet behövs muskulärt arbete, kognitiv miljö och en positiv miljö, säger han.

Bild på Charlotte Blomgren (SÄS), Christian Blomstrand (GU), Eva Händén (SÄS) och Veronica Karlsson (Hjärnkraft).Musik, dans och kultur även i andra former är exempel på aktiviteter som kombinerar såväl fysisk som mental aktivitet. Charlotte Blomgren och Eva Händén presenterade rehabiliteringsklinikens roll i vårdkedjan, som bland annat handlar om tidig stimulering, minnesträning och sång och musik.

Föreläsarna fick många frågor och diskussion följde kring hur rehabilitering kan bedrivas i ett senare skede, det vill säga efter tid på sjukhus.

Slutsatsen blev att hjärnan är ett dynamiskt organ, där stöd i form av rehabilitering på sjukhuset är viktig och dessutom ger redskap till individen att fortsätta sin träning i hemmiljön långsiktigt.

Vid seminariet presenterade Veronica Karlsson verksamheten i Hjärnkraft inom Borås/Sjuhärad. Hon var initiativtagare till föreläsningarna om hjärnans plasticitet, genom att hon ansökte om och beviljades bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Text: Pia Mattzon och Angela Bångsbo

Foto: Angela Bångsbo

Läs mer om Strokecentrum Väst här.

Läs mer om Hjärnkraft här.