Huvudmeny

2015-05-13 13:38

Lotta har ordet – maj


Hej, här kommer lite information om vad som är på gång just nu.

Den 15 april var det sista Lotta Dalheim Englundansökningsdag inför hösten, och det är väldigt roligt att kunna säga att söktrycket är högt till i princip samtliga av akademins utbildningar.

Regeringen har lagt fram en vårändringsbudget där det finns en tydlig riktning mot utbyggnad av högskoleutbildning. Högskolan i Borås erbjuds platser inom såväl sjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning som inom lärarutbildning. Vi arbetar med att se över akademins möjligheter att ta emot dessa nya platser. Jag återkommer med mer information om detta på akademimötet den 27/5.

Förra veckan hade vi hearing för att hämta in synpunkter inför forskarutbildningsansökan. Vi tar med oss de synpunkter som kom in i det framtida arbetet med ansökan, som beräknas skickas in i oktober.

Det är nu klart att Karin Högberg och Sepideh Olausson kommer att dela på uppdraget som samordnare för internationalisering. När det gäller organisationen i övrigt kommer snart akademiernas organisations- och beslutsordningar att gå ut på remiss inom högskolan.

Lokala handlingsplaner för 2015 är klara – det är handlingsplaner för akademin, hållbar utveckling, arbetsmiljö och lika villkor. Dessa kommer att finnas tillgängliga på akademins webb.

Glöm inte att anmäla er till årets utvecklingsdagar den 20-21 augusti! Sista anmälningsdag är måndagen den 25 maj.

/Lotta