Huvudmeny

2015-05-26 16:25

Medarbetaren Agneta Thörner


Denna vecka får vi träffa lärarutbildaren och forskaren Agneta Thörner, som tycker det är viktigt att sprida forskning till blivande förskollärare och yrkesverksamma pedagoger.

Vad jobbar du med?Agneta Thörner

– Jag har en anställning som lärarutbildare, som jag delvis är tjänstledig från. Som lärarutbildare undervisar jag på sektionen för förskollärarutbildning. Mina arbetsuppgifter skiftar från termin till termin, vilket innebär att såväl kurser som arbetsuppgifter i kurserna skiljer sig åt. Jag möter studenter både på Högskolan i Borås och på Campus Varberg. I undervisningen möter jag också yrkesverksamma pedagoger som kombinerar en yrkesvardag på förskolan med studier på högskolan med sikte på förskollärarexamen.

– Den andra delen av min tjänst ägnar jag åt doktorandstudier. Jag är antagen vid Göteborgs universitet i pedagogiskt arbete, mitt forskningsområde handlar om yrkesrollen i förskolan. Syftet är att studera pedagogers guidning av barns lärande i den vardagliga pedagogiska praktiken.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Kombinationen mellan de olika uppdragen som jag har i min tjänst och att sprida forskningen till blivande förskollärare och yrkesverksamma pedagoger. Nyligen föreläste jag om min forskning för VFU-lärare vilket var mycket inspirerande. I höst ser jag fram emot att åter träffa professionen på ForskarFredag. Överhuvudtaget är det spännande att försöka minska klyftan mellan akademi och profession. Ytterligare ett exempel på detta är att formulera och genomföra meningsfulla och utmanande examinationsuppgifter för studenterna.

Vad gör du just nu?

– Just nu märks det att studenternas termin håller på att avslutas. Det innebär att stor del av min tid som lärarutbildare går åt till examinationer. Det handlar både om att jag bedömer arbeten och deltar i möten med kollegor för att diskutera examinationernas krav. Framförallt handlar mötena om samordning och likvärdighet eftersom både studenter och lärare i sektionen för förskollärarutbildningen är många och spridda i olika städer. Jag ägnar också min tid åt forskningen vilket just nu handlar om att analysera det videomaterial och de fältanteckningar som jag producerat på de två förskolor som jag studerar.  

Vad gör du när du inte arbetar?

– Jag umgås gärna med nära och kära, reser eller påtar i trädgården.

Text: Annie Klasén
Foto: Henrik Bengtsson