Huvudmeny

2015-05-11 08:00

Ny avhandling inom resursåtervinning


Sunil Kumar Ramamoorthys avhandling "Properties and Performance of Regenerated Cellulose Thermoset BioComposites" är nu tillgänglig i fulltext.

Den 11 maj spikar Sunil Kumar Ramamoorthy sin avhandling i biblioteket kl. 10:00.

Ta del av avhandlingen: Properties and Performance of Regenerated Cellulose Thermoset BioComposites