Huvudmeny

2015-05-13 08:00

Ny avhandling inom vårdvetenskap


Lina Palmérs avhandling "Amning och existens: moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning" är nu tillgänglig i fulltext.

Den 13 maj spikar Lina Palmér sin avhandling i biblioteket kl. 09:30.

Ta del av avhandlingen: Amning och existens: moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning