Huvudmeny

2015-05-04 15:41

Ny samordnare för hållbar utveckling och lika villkor


Anne-Sofie Mårtensson är ny samordnare för hållbar utveckling och lika villkor på A3. Ett intressant uppdrag som berör viktiga frågor.

Anne-Sofie har alltid haft ett intresse för hållbar utveckling och har engagerat sig i olika miljögrupper på fritiden. Samordnare för hållbar utveckling och lika villkor är en ny roll på akademinivå, där allt ska byggas från grunden.Ann-Sofie Mårtensson

– Det ska bli intressant att få forma denna roll, men det är mycket som behövs göras på kort tid. På varje akademi finns en samordnare för hållbar utveckling och lika villkor, och vi kan ta stöd av varandra. Jag ser mig som en förlängd arm till akademichefen inom dessa frågor. Mitt uppdrag är att hjälpa till att ta fram olika förslag, och se till att högskolans centrala arbete följs upp på akademin. Samt kolla upp att vi följer de lagar som finns för högskolan.

– För arbetet med lika villkor finns det ett tydligt lagstöd, mitt uppdrag är att ta fram underlag för hur det ska skötas. Jag tycker det är viktigt att sätta upp mål som verkligen ger en förbättring inom hållbar utveckling och lika villkor, mål som är möjliga att genomföra.

Utöver samordnarrollen

– Förutom min roll som samordnare är jag lektor och undervisar blivande grund- och förskollärare i fysik och matematik. Jag är också handledare vid examensarbeten. På fritiden är jag aktiv i olika föreningar, bland annat är jag ordförande i Svenska Fysikersamfundet.

Anne-Sofie Mårtensson
Bor: Göteborg
Ålder: 58 år
Familj: Man och två barn, hund och katt
Fritid: Bygger en stuga i Värmland, helt från grunden
Läser: Hur ska det gå för Pinnerbergs av Hans Fallada
Bra på: Läsa, skriva, räkna
Tycker om: Vårsolen
Tycker inte om: Att behöva välja

Rollen som samordnare tog fart direkt genom att arbeta fram svar på högskolans interna miljörevision.

– Jag ska nu se till att arbetet med hållbar utveckling och lika villkor implementeras och fungerar i den nya organisationen. I dagsläget är det oklart vilka mål som finns, så detta är ett arbete som bör genomföras omgående.

– Vi har den fantastiska möjligheten att få ha alla studenter runt omkring oss varje dag. Om vi då kan påverka dem i både frågor om hållbar utveckling och lika villkor så betyder det väldigt mycket.

Text: Annie Klasén
Foto: Erik Wasselius