Huvudmeny

2015-05-29 08:19

Ny teknik gör att fel i elnäten kan hittas snabbare


Det moderna samhället är beroende av tillgång till el med hög tillförlitlighet och kvalitet. Även relativt korta elavbrott kan få stora negativa konsekvenser. Ny teknik från Högskolan i Borås innebär att företagen kan hitta fel i elnätet snabbare.

Elbolagen lägger ned stor möda och mycket pengar på att skapa robusta elnät. Som ett led i det övervakar speciella instrument, så kallade elnätsanalysatorer, kontinuerligt elkvaliteten i näten. Informationen från dessa instrument lagras i en databas. Mätningarna utvärderas manuellt genom att man studerar informationen från databasen i diagramform.

Peter Axelberg– Detta förfarande är tidsödande och risken är stor att man missar intressant information, säger Peter Axelberg, doktor i elkraft vid Högskolan i Borås.

Ett helt nytt angreppssätt, som introducerats genom Peters Axelbergs forskning, är att istället utföra automatisk utvärdering av mätdata genom att använda mönsterigenkänningstekniker. Det innebär att en dator tränas till att automatiskt utföra den utvärdering som tidigare utfördes manuellt.

– Personen som gjorde detta, kan istället koncentrera sig på ännu mera kvalificerade arbetsuppgifter som en dator inte är lämpad att utföra.

Algoritmerna används av elbolag

I sin forskning ar Peter Axelberg utvecklat mönsterigenkänningsalgoritmer som automatiskt hittar och klassificerar vissa typer av feltillstånd i elnätet. Han har också visat att dessa algoritmer kan ersätta den manuella utvärderingen.

– Nu är det möjligt att implementera mina resultat i en kommersiell utrustning. Det känns både stimulerande och värdefullt, säger Peter Axelberg.

Elfack

Bilden visar en delegation från Afrika som besökte mässan Elfack 2015 och som är mycket intresserade av att automatisera utvärdering och presentation av elkvalitetsmätningar.

I början av maj visades resultatet upp på branschmässan Elfack 2015. Nu har företaget Metrum implementerat algoritmerna i sina instrument.

– Den nya tekniken innebär ett paradigmskifte. När man ser resultatet och vilka ytterligare möjligheter tekniken erbjuder är det uppenbart att vi pratar om en helt ny generation av instrument och system baserade på mönsterigenkänning. Det flyttar fram teknikfronten och ger ett mervärde för våra kunder och samtidigt den skapar starka konkurrensfördelar för oss, säger Magnus Andersson, VD för företaget Metrum.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Peter Axelberg