Huvudmeny

2015-05-07 14:46

Pengar till forskningsprojekt kring kyrkoherde från Borås


Birger Forell, kyrkoherde i Caroli församling i Borås under åren 1942-1951, står i centrum för en grundlig forskning om kristen antinazism och folkförsoning som idéhistorikern Johan Sundeen vid Högskolan i Borås bedriver. Detta uppmärksammar nu Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom att stödja ett forskningsprojekt för kartläggning av Forells liv och gärningar under efterkrigstiden med 260 000 kronor.

Johan Sundeen.

– Det är verkligen roligt att Sparbanksstiftelsen stöder ett projekt inom humaniora och historia, säger Johan Sundeen som nu kan göra nya djupdyk i arkiven.

Forskningen kring Birger Forells efterkrigsinsatser är en del av ett långsiktigt projekt där Johan Sundeen avser att skriva en heltäckande vetenskaplig biografi om Forell.

– Det finns ett oerhört rikt material om Birger Forell. Jag har tidigare skrivit om hans arbete med tyska krigsfångar i Storbritannien 1944-48. Med medlen från Sparbanksstiftelsen får jag nu möjlighet att även skriva om Forells arbete för folkförsoning i stort. Han verkade nämligen för att efter andra världskriget få stormakterna i ett söndrat Europa att vilja bygga upp en ny europeisk gemenskap på kristen och demokratisk grund, berättar Johan Sundeen.

Forell byggde bland annat uppGripenbergstiftelsen via vilken nyckelpersoner från krigssargade samhällen bjöds in för en tids vistelse i Sverige. Målet var att låta personer som varit fiender under kriget att mötas och försonas. Forell hade också byggt upp en teologisk utbildning för krigsfångar i England med mål att integrera Tyskland i ett nytt Europa. Han samlade vidare in medel för att stödja flyktingbönder Tyskland och bygga upp ett nytt samhälle i Espelkamp som under världskriget var ett område som använts som ammunitionslager. Staden är sedan 1995 Borås stads vänort.

Forskningsarbetet påbörjas i januari 2016 och innefattar arkivresor till Koblenz och Skara under våren 2016. Målet är att en vetenskaplig publikation skall finnas färdig 2017.

Johan Sundeen skriver om Birger Forell i den 2014 utgivna jubileumsboken ”Skara stift 1000 år”, där han bidrar med kapitlet Ett nytt Tyskland på brittisk mark – Birger Forells arbete bland krigsfångar 1944-1948.

Text: Solveig Klug