Huvudmeny

2015-05-25 08:00

Stipendier att söka för HU-diplomerade kurser


Nu är det återigen möjligt att söka stipendium för vidareutveckling av tidigare HU-diplomerade kurser. Sista ansökan är 30 september.

Stipendiet delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samband med Days of Knowledge den 22 oktober. Stipendiet ska göra det möjligt att genomföra aktiviteter för ett fortsatt förbättringsarbete när det gäller integration av hållbar utveckling i kurser och utbildningar.

– Genom stipendiet får kurslaget möjlighet att, i dialog med lärare inom ämnet, och över ämnesgränser, reflektera kring lärande för hållbar utveckling och utifrån detta vidareutveckla innehåll och pedagogik i kursen. Detta är något som inte alltid hinns med i det ordinarie arbetet så det kan även ses som kompetensutveckling för lärarna, säger Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

– På det här sättet får studenterna en kurs som ger ett vidgat perspektiv på ämnet och den framtida professionsrollen, i syfte att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Sista ansökan är 30 september 2015. Mer information om ansökningsförfarande och kriterier (pdf).

Läs mer

Diplom och bidrag för arbete med hållbar utveckling (nyhet från Days of Knowledge 2014)

Text: Johanna Avadahl