Huvudmeny
Elektrodressen

2015-05-07 07:30

Stor satsning på medicinteknik


Vinnova delar ut 97 miljoner till forskning inom medicinteknik. Högskolan i Borås kan få en del av finansieringen via MedTech West. "Medlen ska stödja medicinteknisk utveckling i Sverige och majoriteten av pengarna kommer delas ut till bra samverkansprojekt inom området", säger Leif Sandsjö, forskare inom medicinteknik.

Leif SandsjöHistoriskt har Sverige varit ett föregångsland när det gäller innovativa, medicintekniska lösningar inom vård och omsorg. Genom den nu beviljade satsningen på forskning inom området hoppas Vinnova att landet kan fortsätta hålla en hög nivå och möta de utmaningar vården ställs inför.

I Sverige finns flera regionala satsningar inom medicinteknik där hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv samverkar. Exempel på det är Centrum för medicinsk teknik och fysik i Umeå och Luleå eller Stockholms Centrum för teknik inom medicin och hälsa. I Göteborg finns MedTech West där Högskolan i Borås är en av grundarna tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

– Alla kan söka medel från de 97 miljonerna, men tack vare högskolans starka koppling till MedTech West sitter vi ”lite närmare grytan”, eftersom det forum som fått finansieringen baseras på dessa regionala satsningar, förklarar Leif Sandsjö.

Stark koppling till smarta textilier

Den medicintekniska forskningen på Högskolan i Borås har en stark koppling till smarta textilier och hur man kan nyttiggöra information som vi samlar med textilburen teknik.

Fakta Strategiskt innovationsområde (SIO) MedTech 4 Health
De strategiska innovationsprogrammen är en satsning från Vinnova för att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft. MedTech 4 health är ett av programmen som ska lyfta forsknings- och innovationssystemet inom medicinteknik.

– När vi kan mäta exempelvis hjärtaktivitet och andning via klädesplagg skapas helt nya möjligheter till vård på distans. En naturlig följd är att patienten blir mer delaktig i sin egen vård, säger Leif Sandsjö som forskar bland annat om e-hälsa tillsammans med de andra forskarna inom medicinteknik; biträdande professor Fernando Seoane, professor Kaj Lindecrantz, professor KG Rosén och doktorand Javier Ferreira Gonzales.

E-hälsa handlar om hur man kan ta till vara på de möjligheter som IT ger och tillämpa den för att skapa bättre och effektivare sjukvård. Andra sektorer som bank och post har tagit till sig den nya tekniken och vi pratar om e-banking och e-post, men sjukvården är fortfarande bara i början av den här förvandlingen.   

– Jag brukar säga att e-hälsa och smarta textilier är en perfekt kombination. Med hjälp av textila och/eller bärbara sensorer kan vi mäta hur vi mår och mätresultaten kan presenteras för sjukvården eller patienten själv med hjälp av en vanlig mobiltelefon. Inom WearITmed-projektet jobbar vi på att göra en tröja som kan mäta hjärtaktivitet och andning, säger Leif Sandsjö.

Smart strumpa, elektrodress och mobiler som larmar

Ett annat projekt handlar om den smarta strumpan som kan känna av hur vi går eller springer och som kan användas för att utveckla bra löpteknik hos motionärer eller elitlöpare. Men den kan också vara mycket användbar inom rehabilitering. Ett annat exempel är elektrodressen som behandlar muskelspasticitet.

– Men allt är inte kopplat till smarta textilier. Vi har ett projekt som bygger på att mobiltelefonens inbyggda sensorer kan användas för att avgöra om man råkar ut för en olycka när man till exempel cyklar eller rider. Om detta händer kan mobiltelefonen känna av det och inte bara skicka larm om att en olycka skett utan också var, eftersom larmet följs av GPS-information.

Tillsammans med KTH är Högskolan i Borås också medsökande på projektet ” Smarta textilier för en hållbar arbetshälsa”. Det handlar om att skapa textilburna system som bidrar till bättre arbetsmiljö, ergonomi och hållbart arbetsliv genom att reducera belastningsskador inom olika områden av arbetslivet.

Läs mer:

Om Medtech 4 Health (extern länk)

Om Vinnovas satsning (extern länk)

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Anna Kjellsson
Bild. Anna Sigge
Porträtt: Henrik Bengtsson