Huvudmeny

2015-05-21 16:43

Utskottet för utbildningar inom vård


Anslag om förslag på ledamöter till Utbildningsutskottet för utbildning inom vård.

Mandatperioden gäller mellan 1 juli 2015 till 30 juni 2018. Det är Forsknings- och utbildningsnämnden som utser dessa ledamöter på förslag från akademichef.

Utskottet för utbildningar inom vård ansvarar för utbildningar som leder till:

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö

Nedan visas föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter.

Utskottet för utbildningar inom vård

Förslag ordinarie ledamöter:

Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap (förslagen ordförande)

Margareta Ekebergh, professor i vårdvetenskap

Thomas Eriksson, universitetslektor i vårdvetenskap

Lina Palmér, disputerar den 22 maj 2015 med avhandlingsarbete inom barnmorskans arbetsområde

Förslag suppleanter:

Laura Darcy, disputerar den 5 juni 2015 inom vårdvetenskap

Sepideh Olausson, universitetslektor i vårdvetenskap.

Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

OPUS-programmet, Administratörsprogrammet samt Magisterutbildningen inom Arbetsvetenskap representeras i Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv. Detta administreras via Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information kommer längre fram.

Text: Helen Rosenberg