Huvudmeny

2015-05-22 08:00

Vem ska visa att akademisk verksamhet är nyttig?


Nyttan med forskning och akademisk utbildning diskuteras ofta, men vem har ansvaret för att visa att det finns en sådan nytta? Det är temat för det fjärde Humboldtseminariet om akademiskt ansvar.

Inbjudna talare är Tobias Krantz och Mats Alvesson, med introduktion av vicerektor Jenny Johannisson.

Datum: 27 maj 2015
Tid:
14:00-16:00
Plats: M401 (Parlamentet)
Seminariet avslutas med mingel och lättare buffé
Anmälan

Under våren 2015 pågår den fjärde omgången Humboldtseminarier, som är högskoleövergripande seminarier med ett brett anslag kring bildningsfrågor.

Humboldtseminarierna har arrangerats av Högskolan i Borås sedan 2010, med anledning av 200 års-jubiléet av Humboldtuniversitet i Berlin. Seminarierna har resulterat i tre antologier: den första med fokus på universitetsidéns utveckling under 200 år, den andra med fokus på bildningsbegreppet och den tredje med fokus på tvärvetenskap. Antologierna är utgivna i högskolans publikationsserie ”Vetenskap för profession” och du finner dem i fulltext i BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv) .