Huvudmeny

2015-03-31 08:31

100 år av engagemang för biblioteken


I år firar Svensk Biblioteksförening 100 år. Margareta Lundberg Rodin, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, är redaktör för jubileumsboken ”Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn. Svensk biblioteksförening 1915-2015”.

Margareta Lundberg RodinHej Margareta! Berätta om den här boken. Vad handlar den om?

– Svensk biblioteksförening är en ideell förening som firar 100 år vid årsmötet 6 maj 2015 i Lund. Föreningens historia löper parallellt med bibliotekens historia och utveckling och dess uppgifter har varit många, men det främsta syftet var och är att förbättra bibliotekens villkor. Otaliga skrivelser och remissvar har sänts till beslutsfattare under de tio gångna decennierna. Mycket biblioteksmaterial, många handböcker och publikationer har tagits fram som haft stor betydelse för bibliotekens framväxt och utveckling. Att Sveriges folk-och skolbibliotek fick ett alldeles eget klassifikationssystem S.A.B. var till exempel ett av många initiativ som skedde genom föreningens försorg. Boken tar upp en rad olika områden som styrelse och medlemmar har varit aktiva och engagerade i under olika skeden

Vad är din roll som redaktör? Hur kommer det sig att du blev det?

– Jag har varit redaktör för boken under ett drygt år och har även skrivit två kapitel i den, samt gjort en del register och bilagor. Boken har totalt nio författare till de 13 kapitlen. Jag ingick tidigare i föreningens styrelse och fick uppgiften i samband med att jag slutade i den. Jag har verkat i olika bibliotekssammanhang i drygt 40 år och har därför en del egna erfarenheter och minnen, liksom övriga författare. Om de 60 åren dessförinnan har jag fått lära mig en hel del. Det var lätt att fastna i alla dokument på Riksarkivet och i de 99 årgångarna av föreningens tidskrift BBL (Biblioteksbladet). Arbetet som författare och redaktör för en så lång tidsperiod har varit mycket intressant, men absolut mer tidskrävande än jag kunde föreställda mig.

Kan du berätta lite om Svensk Biblioteksförening betydelse under de här 100 åren?

– Sedan bildandet 1915 har föreningen och dess tidskrift BBL varit en sammanhållande mötesplats för medlemmarna och för bibliotek. Föreningen har ofta agerat i olika biblioteksangelägenheter när ingen annan tagit på sig ansvaret. Samarbete nationellt och med andra biblioteksorganisationer i Norden och internationellt har haft stor betydelse, likaså föreningens olika kompetensinsatser. Sedan samgåendet 2000 mellan Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) och Svenska Bibliotekariesamfundet (SBS) har föreningen fortsatt agera ännu mer för ett starkare biblioteksväsende genom t.ex. bibliotekslag, bibliotekskampanjer och en nationell biblioteksstrategi. Medlemmars och styrelsers arbete och engagemang har spelat stor roll under hundra år. Inte minst är det omfattande ideella arbetet som lagts ner sedan starten imponerande.

– Vid starten hade folkbiblioteken varken utbildade anställda, ändamålsenliga lokaler eller utrustning och mycket begränsade mediabestånd. Dock kan jag konstatera att det fortfarande finns områden där föreningen inte nått målen, t.ex. är ändamålsenliga skolbibliotek fortfarande efter hundra år inte självklara och standarden på dem varierar avsevärt. Likaså tycks debatten om vilken skönlitteratur bibliotek ska tillhandahålla vara evig. Utmaningarna inför framtiden är många och en av föreningens fördelar är att den genom tidigare försäljning av aktier i BTJ (Bibliotekstjänst) är en förening med god ekonomi och ett professionellt kansli, samt har ett stort antal nätverk i olika frågor där medlemmar är aktiva.


Läs mer

Läs mer om Svensk Biblioteksförening (extern länk)

Text: Ida Borenstein
Foto: Suss Wilén