Huvudmeny
Gunilla Elber

2015-03-04 08:00

2014 års pedagogiska pris till en stor inspiratör


Själva lärandet är det som inspirerar 2014 års mottagare av högskolans pedagogiska pris. Som universitetsadjunkt i svenska för blivande grundskollärare är Gunilla Elber mycket väl medveten om vikten av lärande.

Juryns motivering
Gunilla Elber tilldelas priset för sitt arbete inom lärarutbildningen. Hon utgår alltid från studenternas kunskaper och behov och ger mycket positiv feedback. Hon visar ett stort engagemang och är en stor inspiratör. På ett tydligt sätt använder hon sig av metoder som ger lärarstudenterna förståelse och lust att själva pröva olika sätt att undervisa under sin verksamhetsförlagda utbildning. Gunilla Elber arbetar för att studenterna ska få så goda kunskaper som möjligt inför sin framtida yrkesroll och för att rusta dem för det kommande arbetslivet.

Det är en glad mottagare av det pedagogiska priset som läser igenom motiveringen.
– Det är oerhört inspirerande och roligt att få detta pris, och extra trevligt är det självklart att det är studenterna som nominerat mig, säger Gunilla Elber som arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003.

Som lärare har hon dock arbetat i 42 år, från början som mellanstadielärare, och hon poängterar att det fortfarande är själva lärandet som inspirerar och gör jobbet roligt.

– Att se studenternas lärande över tid är fascinerande. Det är magiska ögonblick för mig när jag ser deras utveckling och förståelse.

– För mig är det viktigt med kommunikation och dialog med studenterna. En ledstjärna för mig är Donald Schön som skriver om vikten att få vara i teorin och inte bara läsa om den, berättar Gunilla Elber.

– Han menar att studenterna ska försättas i situationer där de får pröva teorierna praktiskt. Det är centralt att studenterna kan omsätta en teori till förståelse, att de kan använda teorin i sin yrkesroll. Studenterna ska få lära sig teorier, prova dem under sin verksamhetsförlagda utbildning, och sen komma tillbaka till högskolan och reflektera kring dem.

Feedback centralt

Precis som det stod i motiveringen så arbetar Gunilla Elber mycket med feedback.
– Jag är noga med att kommentera och ge feedback på studenternas arbeten. Man ska leva som man lär. Man måste vara trovärdig i sin yrkesroll.

– Jag försöker utmana mig själv i min undervisning för att studenterna ska få en djupare kunskap. Det är det som är tjusningen med lärarjobbet.

På skrivbordet ligger papper om pensionen, något som sakta närmar sig. Om ungefär ett och ett halvt år är det tänkt att hennes arbete vid högskolan ska avslutas.
– Det känns nu som att jag slutar med flaggan i topp! Jag har lärt mig mycket här på högskolan, det har varit en resa i lärande för mig.

– Nu får jag lära mig annat när jag går i pension. Fast jag funderar över olika möjligheter kring att i andra sammanhang vara med och lära andra, kanske inom svenska som andraspråk, avslutar Gunilla Elber.

Det pedagogiska priset delas ut fredagen den 8 maj i samband med professorsinstallation och doktorspromotion.

Läs mer

Rekordmånga nomineringar till pedagogiska priset

Pedagogiskt pris 2013 - Pris till lärare på sjuksköterskeutbildningen

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén