Huvudmeny

2015-03-27 13:00

Årets informationsspecialist finns på Högskolan i Borås


Ingrid Johansson, lärare på Bibliotekshögskolan, har utsetts till årets informationsspecialist i Sverige av SFIS, Svensk förening för informationsspecialister.

Ingrid Johansson.–  Det är en stor ära att har blivit utsedd till årets informationsspecialist, säger Ingrid Johansson, universitetsadjunkt, efter att ha fått beskedet.

I motivering till utnämningen lyfter man att Ingrid Johansson under lång tid har verkat för yrket som informationsspecialist i både handling och undervisning och att hon genom sitt engagemang i SFIS Västs föreläsningsserie Vetenskap för professionen har bidragit till att öka kontaktytorna mellan forskare med yrkesaktiva informationsspecialister.

Man lyfter även fram hennes arbete på Högskolan i Borås, där har hon verkat för att stärka kontakterna mellan forskning och yrkesaktiva, bland annat genom SIK-programmet, en magisterutbildning i strategisk information och kommunikation. Ingrid Johansson utmärker sig också genom ett starkt engagemang i både befintliga och tidigare studenter. Ett exempel är Mentorsprojektet där hon har bidragit till att stärka studenternas kontakter med yrkeslivet.

Den 25 mars fick Ingrid Johansson ta emot utmärkelsen av SFIS.

Utmärkelse som uppmärksammar kompetenser

Årets informationsspecialist är en utmärkelse som uppmärksammar de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Årets informationsspecialist står för nytänkande, kompetens och kvalitet och skapar mervärde för den organisation som han eller hon arbetar i.

Svensk förening för informationsspecialister (extern länk)

Text: Solveig Klug
Foto: Erik Wasselius