Huvudmeny

2015-03-25 15:00

Dags att söka stipendium för kontaktresa inom MFS


Nu kan du som anställd söka medel för kontaktresor eller informationsarrangemang inom utbytesprogrammet Minor Field Studies, MFS. Nästa ansökningsdatum är den 14 april.

Savann.

Kontaktresorna är till för att förbättra möjligheterna för framtida MFS-studenters fältarbete genom att exempelvis söka uppslag till nya frågeställningar, undersöka situationen i landet eller skapa eller underhålla kontakter. Det går också att kombinera resan med att handleda MFS-studenter på plats i ett utvecklingsland. Resan ska vara i minst en vecka och till något av de länder som är godkända inom ramen för MFS-programmet.

Vi frågar Helena Gjertz och Kristin Rådesjö, internationella koordinatorer, som handlägger MFS-ansökningarna om hur man gör.

Vem kan man vända sig om man har frågor om kontaktresor inom MFS-programmet?

– Du kontaktar någon av oss handläggare.

Är det krångligt eller tidskrävande?

– Nej det är inte alls svårt att ansöka om kontaktresa. Det är en ansökningsblankett med sex frågor om resans upplägg och syfte som ska besvaras och blanketten ska sedan skickas in till Universitets – och högskolerådet, UHR.

Varthän har högskolan genomfört kontaktresor?

– Under de senaste fem åren har lärare från HB beviljats kontaktresor till Malaysia, Kina, Paraguay, Thailand, Filippinerna och Uganda.

Hur många studenter har åkt på MFS och vilka länder har de åkt till?

– Sedan 2010 har 93 studenter från HB beviljats stipendium för MFS-studier. De har åkt till utvecklingsländer över hela världen, t.ex. Kina, Kenya, Seychellerna, Costa Rica, Indonesien, Vietnam och Sydafrika.

Information för anställda om MFS-programmet

UHR:s information om Kontaktresor

Broschyr om MFS (intervjuer med studenter och lärare som varit på kontaktresa)

Text: Solveig Klug