Huvudmeny

2015-03-19 13:30

De satsar på att bli bra på styrelsearbete


En intensivutbildning i styrelsearbete, det fick civilekonomstudenterna Simo Panas och Therése Andersson första helgen i mars. Då fick de tillsammans med en grupp studenter möjlighet att gå en utbildning i styrelsearbete i StyrelseAkademiens regi.

Therése Andersson och Simo Panas.

Daniel Yar Hamidi, lärare på högskolan, har varit drivande för att den här utbildningen, "Rätt fokus i styrelsearbete", som gavs i StyrelseAkademiens regi, skulle kunna erbjudas till studenter på högskolan.
– Våra studenter på högskolan lär sig mycket om hur företag fungerar och vad en VD gör, men inte mycket om hur en styrelse fungerar eller vad den har för roll och ansvar, förklarar han.

Ville lära sig mer

Therése Andersson och Simo Panas läser båda till civilekonomer med inriktning mot redovisning. Båda är eller har testat på styrelseengagemang i olika former.
– Jag gick utbildningen för att jag ville göra en kontroll av vad jag kunde sedan tidigare och vad jag saknade i kunskap kring styrelsearbete, berättar Therése Andersson.

– Jag var intresserad av att få en inblick i hur styrelsearbete faktiskt går till och hur det bör gå till - två fokus som inte alltid överlappar. Jag såg även chansen att ta del av de områden som behandlades för att kunna tillämpa dessa i andra sammanhang. Jag tycker att utbildningen var ett utmärkt praktiskt komplement till det teoretiska perspektiv som vi anammar inom civilekonomutbildningen för att behandla delar av en styrelses ansvar i kursen om affärsjuridik, säger Simo Panas och fortsätter: 

– Samtidigt fick vi utrymme för reflektion och personligen fick jag ett par aha-upplevelser samt insikten att det utskott jag varit engagerat i på högskolan i strax över två år egentligen arbetar som en styrelse, förklarar Simo Panas.

Rätt fokus i styrelsearbete 
Utbildningen är framtagen av StyrelseAkademien för att höja kvaliteten på styrelsearbete. StyrelseAkademien har också som mål att få in fler kvinnor och yngre ledamöter i styrelsearbetet. Utbildningen ges vanligtvis till aktörer inom näringslivet men den här gången gav man i samarbete med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad studenter på Högskolan i Borås chansen att gå den.

Båd Therése och Simo känner att utbildningen har givit dem mera kunskap om hur det är att vara ledamot i en styrelse. De nyförvärvade kunskaperna ser de som mycket användbara i framtiden.
– Jag har tidigare varit engagerad i flera ideella organisationer, men jag har ingen större erfarenhet av hur styrelsearbetet ser ut för bolag. Det visade sig att det skiljer sig på flera punkter. Nu har jag lärt mig vikten av att veta vilka roller som finns, t.ex. vad VD kontra styrelsen har för roll och hos vem det faktiska ansvaret ligger. Det kommer hålla mig alert och nyfiken den dagen jag sätter mig på en styrelsepost framöver. Jag tar även med mig tankar kring min roll i en styrelse och vad jag kan tänkas bidra med. Om jag inte kan bidra så har jag inget att göra i just den styrelsen, säger Therése Andersson.

Kunskap för fler användningsområden

Simo Panas ser fler användningsområden för de förvärvade kunskaperna än för rekrytering av styrelseledamöter.
– De kan vara behjälpliga när jag ställer samman arbetsgrupper i alla mina framtida projekt. Kursen gav mig detaljkunskaper som har tagit mig från en generell kunskapsnivå till att ge mig verktyg att tillämpa mina generella kunskaper i ett verkligt styrelsearbete. Jag lärde mig väldigt mycket nytt, men det viktigaste för mig var att få en inblick i hur kompetenssökande bör gå till, säger Simo Panas. 

Utbildningen genomfördes utanför de ordinarie studierna på högskolan och studenterna fick ansöka utifrån eget intresse för styrelsearbete.

Text och foto: Solveig Klug