Huvudmeny
Barn som leker

2015-03-02 12:05

Det kompetenta barnet inspirerar den medforskande förskolläraren


"Utifrån teori och praktik träder under föreläsningen ett undersökande, nyfiket och upptäckande barn fram, med dess olika förmågor och förutsättningar. Det vi kommer att titta närmare på är hur barnet påverkar lärarens uppdrag och yrkesroll",

Camilla Carlsson och Lena Lyckeståhl är verksamma vid förskollärarutbildningen i Borås. De kommer under föreläsningen att ge oss ett axplock från utbildningens olika föreläsningar med fokus på det kompetenta barnet och förskollärarens uppdrag.

– Utifrån teori och praktik träder under föreläsningen ett undersökande, nyfiket och upptäckande barn fram, med dess olika förmågor och förutsättningar. Det vi kommer att titta närmare på är hur barnet påverkar lärarens uppdrag och yrkesroll, säger Lena Lyckeståhl.

Syftet med föreläsningen är att ge en inblick i dagens förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås, samt att väcka tankar och reflektioner hos åhöraren om barnet och förskollärarens yrkesroll.

Välkommen den 11 mars kl. 18:00 – 19:30 i sal D207 på Högskolan i Borås.

Föreläsningen ingår i en serie arrangemang som anordnas i samband med att förskollärarutbildningen i Borås fyller 50 år.

Här kan du se hela programmet för jubileumsåret 2015.