Huvudmeny

2015-03-24 12:00

Engelska benämningar för Verksamhetsstöd klara


Nu har de engelska benämningarna på avdelningsnamn och chefstitlar inom enheten Verksamhetsstöd beslutats.

De engelska benämningarna gäller från och med den 10 mars 2015.

Beslutade översättningar

Akademistöd

Faculty Support Office
Akademistödschef - Director of Faculty Support Office

Bibliotek

University Library
Bibliotekschef - Library Director

Campusservice och IT

Campus and IT Services
IT-chef - Director of Campus and IT Services

Ekonomi

Finance Office
Ekonomichef - Director of Finance

HR

Human Resources
HR-chef - Director of Human Resources

Kommunikation

Communications Office
Kommunikationschef - Director of Communications Office

Studentcentrum

Student Centre
Chef för Studentcentrum - Director of Student Centre

Utbildningsstöd

Academic Affairs Office
Chef för utbildningsstöd - Director of Academic Affairs Office

Grants and Innovation Office

Grants and Innovation Office  
Chef för Grants and Innovation Office - Director of Grants and Innovation Office

Stab

Executive Office

Förvaltningschefens beslut kring översättningar finns också att läsa i diariet, sök på diarienummer 178-15.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Moa Carlsson