Huvudmeny
Martin Hellström och Johan Sundeen

2015-03-30 08:59

Forskarcafé tar över efter Filosoficaféet


En ny form, nytt namn och ny lokal, men med samma inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora. Nu blir Filosoficaféet ett forskarcafé.

Filosoficaféet har arrangerats sedan 2000 och har varit en välkänd föreläsningsserie i Borås. Universitetslektor, Johan Sundeen, tar nu över stafettpinnen efter Monica Hammarnäs. Hon har arrangerat Filosoficaféet sedan starten men har nu gått i pension. I samarbete med prorektor Martin Hellström och en referensgrupp (se faktaruta) har Johan Sundeen under våren ansvarat för ett särskilt utvecklings- och förnyelsearbete.

– Vi vill förvalta det Monica har byggt upp, även om vi förnyar och förändrar konceptet lite, menar Johan Sundeen. Forskarcaféet ska vara en mötesplats för dialog och där vi kan synliggöra högskolans forskning, därför kommer de inbjudna gästerna att matchas med forskare från Högskolan i Borås som ger synpunkter på kvällens föredrag.

– Det blir en utmaning att ta över efter Monica, säger Martin Hellström. Hon har gjort ett fantastiskt arbete med Filosoficaféet.

Kom direkt efter jobbet

Arrangemanget kommer att hållas i Studentkåren i Borås lokal, The Kårner, som ligger på Yxhammarsgatan.

– Vi vill att det ska vara en tilltalande miljö. Denna lokal gör att publiken kommer närmare föredragshållaren och tvärtom, samt att det finns möjlighet att fika både inför och under föredraget. 150 personer får plats i lokalen, säger Martin Hellström.

– Tanken är att man ska kunna komma direkt efter jobbet eller studierna, träffa vänner och kollegor, lyssna på föredrag och samtala, säger Johan Sundeen.

Alla är välkomna

– Det är öppet för alla. Det ska vara som en samlingspunkt för samhället, studenterna och personalen på högskolan att träffas över gränserna, säger Martin Hellström. Det ska vara något man ser fram emot att gå på.

– Det ska vara fokus på det sociala mötet, flikar Johan Sundeen in. Vi vill bidra till ett levande campus, studenterna ska känna att detta blir som en del i studentlivet där de får mötas, debattera och integrera med lärare utanför högskolan.

Likt Filosoficaféet är detta ett samarrangemang med Folkuniversitetet.

– Tillsammans med Folkuniversitetet når vi inte bara ut till studenter och personal på högskolan utan också till allmänheten.

Referensgrupp: Roger Blomgren, Sofie Larsson, Lars Sandman från Högskolan i Borås samt Johanna Grahn, Folkuniversitetet.

Forskarcaféet startar i september och kommer att anordnas fyra gånger under hösten, då med temat ”Vändpunkter och omprövningar”. Ingen anmälan krävs, det är bara att dyka upp.

Mer information om tid och datum kommer, håll utkik på webben.

Text och foto: Annie Klasén