Huvudmeny

2015-03-24 15:00

Hög kvalitet för ingenjörsutbildningar


Högskoleingenjörsexamina på Högskolan i Borås får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslerämbetet.

Högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi samt i byggteknik får i den senaste granskningen av Universitetskanslerämbetet, UKÄ, omdömet hög kvalitet.

Agnes Andersson Wänström.Glädjande, tycker Agnes Andersson Wänström, utbildningsansvarig för utbildningarna i industriell ekonomi.
–  Det här betyder jättemycket för oss. Vi i kollegiet har gjort ett jättestort jobb för att allt ska bli klart inför programstarten i höst. Bland annat har vi ändrat i examinationskraven för examensarbetet och i strukturen för examensarbetet vilket bland annat innebär tät uppföljning under kursens gång. Vi har också gjort ett stort arbete med samtliga kursplaner och sett över målen och dess koppling till kursinnehållet och examinationen, säger hon.

I programmen har man också förstärkt förberedelserna inför examensarbetet genom att inom varje studieår lägga in kursmoment för att förbereda det akademiska inslaget av hur man genomför och skriver ett examensarbete.

Under 2013 genomfördes Universitetskanslersämbetets (UKÄ) mest omfattande utvärdering av landets samtliga högskoleingenjörsutbildningar. De som då fick omdömet bristande kvalitet, vilket innebar att examenstillstånden ifrågasattes av UKÄ, fick ett år på sig att växla upp utbildningarnas kvalitet.

De utbildningsprogram som fått omdömet hög kvalitet är:

  • Industriell ekonomi – affärsingenjör
  • Industriell ekonomi – logistikingenjör
  • Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap
  • Byggingenjör

Nyhet på UKÄ:s hemsida

Se även högskolans tidigare publicerade nyhet Utvärdering ska göra ingenjörsutbildningarna ännu bättre.

Text: Solveig Klug
Foto. Erik Wasselius