Huvudmeny
Symbol för PUHB-aktiviteter

2015-03-16 11:32

Högskolepedagogisk utveckling på PUH-konferens


Nu har anmälan öppnat för årets PUH-konferens som äger rum torsdagen den 16 april. En av årets talare är Regina Enedahl, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och en av deltagarna i den interna högskolepedagogiska grundutbildningen. – Jag kommer att tala om digital kompetens i förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås samt ge förslag på hur arbetet med det kan utvecklas, säger Regina Enedahl.

Konferensen är en del av de PUHB-aktiviteter som erbjuds under året, där PUHB står för Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås.

PUH-konferensen, som är Högskolan i Borås interna utvecklingskonferens, äger rum årligen. Syftet är att lärare vid högskolan ska få möjlighet att presentera hur de arbetar med högskolepedagogisk utveckling i sin praktik.

Martin Hellström– Dagen är också en chans för medarbetare att utbyta erfarenheter inom pedagogiska utvecklingsfrågor. Jag ser det som viktigt för lärare inom högskolan att delta för att inspireras och att utvecklas inom lärarrollen, säger prorektor Martin Hellström som också håller inledningstalet under konferensen.

Interna talare berättar om sina utvecklingsprojekt

Talarna under dagen är, precis som Regina Enedahl, hämtade från den interna högskolepedagogiska grundutbildningen. Under konferensen presenterar deltagarna de utvecklingsarbeten som har gjorts som en del i utbildningen. Syftet med deras utvecklingsarbeten är att förbättra eller utveckla ett visst område i den egna lärarpraktiken.

Regina Enedahl– Jag valde mitt utvecklingsarbete för att rusta framtidens förskollärare med en digital kompetens som är ett av förskollärarprogrammets lokala mål. I min roll som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan är jag mycket involverad i området digital kompetens i förskollärarprogrammet. Utifrån min egen professionsutövning som adjunkt och på grund av min undervisning i digital kompetens är det viktigt att införskaffa en djupare förståelse för digital kompetens inom förskollärarprogrammet. Det kan detta utvecklingsarbete bidra till, berättar Regina Enedahl.

– Jag går den högskolepedagogiska grundutbildningen för att jag behöver blir bättre i min lärarprofession men också för att det är ett villkor för att få en tillsvidaretjänst. Genom kursen har jag fördjupat mig i min egen kunskapssyn och synen på lärande i relation till min undervisning.

Lärare från samtliga akademier medverkar som talare under konferensen. Dagen avslutas med en konferensmiddag i form av mingel med buffé, där ytterligare möjligheter till erfarenhetsutbyte ges.

Praktisk information

Vill du ta del av enstaka presentationer krävs ingen anmälan, utan då är du välkommen att komma direkt till salen och lyssna. Är du med under större delen av dagen och önskar fika, lunch eller buffé så krävs anmälan.

Datum: 16 april
Tid: 08:30-19:00, inkl. pedagogiskt mingel med buffé
Plats: M401 (Parlamentet)
Sista anmälan: 13 april

Läs programmet och anmäl dig. 

Text: Johanna Avadahl
Foto: Klas Svensson och Suss Wilén