Huvudmeny

2015-03-17 10:21

Jubileumsårets första föreläsning om det kompetenta barnet


I år firar förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås 50 år. Under högskolans Öppet Hus-dag den 11 mars bjöds det in till en öppen föreläsning. Tillfället är det första av fyra föreläsningar under jubileumsåret.

Camilla Carlsson,universitetsadjunkt, Lena Lyckeståhl, studierektor och Lena Tyrén, sektionschef, alla tre från Sektionen  för förskollärarutbildning.

Bildtext: Camilla Carlsson,universitetsadjunkt, Lena Lyckeståhl, studierektor och Lena Tyrén, sektionschef, alla tre från Sektionen  för förskollärarutbildning.

Föreläsningarna belyser barnet och yrkesrollen i nutid och visar då också på den utveckling som har skett under de 50 åren avseende såväl forskning som samhällsutveckling. 

Camilla Carlsson föreläste om det komptenta barnet och Lena Lyckeståhl om den komptenta förskolläraren.

Cirka 30 personer besökte föreläsningen som avslutning på Öppet Hus-dagen. Bland yrkesverksamma förskollärare fanns också några gymnasister som var nyfikna på förskolläraryrket.

Föreläsarna lät åhörarna förstå att det kompetenta barnet behöver en kompetent vuxen vid sin sida. Barnet vet nämligen väldigt tidigt vad det vill, men har inte alltid insikt om vilka behov det har.

Leken som viktig faktor

Camilla Carlsson betonade Barnkonventionens krav på barns rättigheter till lika värden, rätt att överleva, leva och utvecklas i en inkluderande miljö. Väldigt ofta återfinns den miljön i förskolan, 90 % av alla 1-5-åringar i Sverige går i förskola som behöver de kompetenta vuxna. Högskolan i Borås har under 50 år bidragit till att förse dessa förskolor med den kompetenta vuxna.

Både Camilla Carlsson och Lena Lyckeståhl betonade leken som en mycket viktig faktor för att barn ska utvecklas och nå målen i förskolans läroplan. Camilla avslutade sitt anförande med att uppmana alla att ha Lekemedel till hands om lusten att leka skulle avta. Pillrena skall tas tre gånger om dagen, förvaras lätt åtkomligt och rekommenderas till alla som vill fortsätta leka hela livet.  Lena höll med om att Lekemedel är ett viktigt tillskott men att den kompetenta förskolläraren måste ha förmågan att se och förstå barnets röksignaler och ta vara på dem i sitt arbete.

Text och foto. Irene Arvidsson