Huvudmeny

2015-03-03 07:09

Lotta har ordet - mars


Hej. Här kommer lite information för mars.

Lotta Dalheim EnglundPå fredag 6/3 besöker Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, högskolan. Då ska jag, tillsammans med Christer Axelsson, Fredrik Ståhl och Maria Nyström, presentera oss och akademins forskning utifrån ansökan att utfärda examen på forskarnivå. Det blir spännande.

För närvarande pågår arbetet med att skapa en mötesstruktur på A2. Vi arbetar också med att organisera sektionschefer och biträdande sektionschefer. Detta kommer att avrapporteras vid nästa APT 18/3.

Dessutom har vi sammanställt de samordnaruppdrag som finns vid akademin. Det är 6 uppdrag. Du ser information om respektive uppdrag i länkarna. Skicka din intresseanmälan till Ann-Sofie Rihs senast 13/3 om du är intresserad av något av uppdragen.

Akademisamordnare för forskning

Akademisamordnare för hållbar utveckling och lika villkor

Akademisamordnare för internationalisering 

Akademisamordnare för kvalitet

Akademisamordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande 

Akademisamordnare för utbildning 

Allt gott,

Lotta

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson