Huvudmeny

2015-03-30 10:30

Medarbetaren: Karl-Fredrik Ahlmark


I vår presentationsrunda av medarbetare på A1 träffar vi denna gången Karl-Fredrik Ahlmark, internationell koordinator som delar med sig av sin vardag på högskolan.

Karl-Fredrik Ahlmark.

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som internationell koordinator, med huvudsakligt ansvar för teknik och ekonomi. Jag är även fackligt förtroendevald inom Saco-S-föreningen vid HB (där jag representerar Verksamhetsstödet).

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– De tre M:en, möten, mejl och management av student- och andra ärenden.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att ingen dag ser ut som den andra. Det är stimulerande att se hur våra studenter växer som människor och akademiskt genom de internationella utbyten vi har möjlighet att erbjuda dem. Det är förstås även väldigt berikande att ha daglig kontakt med partners runtom världen, det sätter in Borås och HB i ett större sammanhang och man blir ödmjuk inför de skillnader som finns men också inspirerad av de likheter som finns, oberoende var någonstans man verkar i världen.

Har du något speciellt på gång i ditt arbete just nu?

– Just nu pågår fördelning av utbytesplatser inför nästa läsår för våra utresande studenter. Förberedelser pågår även för hantering av ansökningar för de inresande studenterna som ska komma hit i höst. Internt håller även vi internationella koordinatorer på att utveckla vårt samarbete kopplat till ny organisation, där både kartläggnings- och utvecklingsarbete pågår.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag har ett stort kulturintresse, går mycket på teater och konstutställningar, och jag läser mycket skönlitteratur, både enskilt och som medlem i ett par bokcirklar. Vidare är jag redaktör och aktiv skribent i en tidskriftsredaktion. Jag är även vice ordförande i Svenska RP-föreningen och politiskt aktiv lokalt i Göteborg i Socialdemokraterna.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson