Huvudmeny

2015-03-24 10:30

Medlem i fokus


Anders Glemfelt, Näringslivschef i Borås Stad, som är medlem i CAV.

Anders GlemfeldtHur engagerar du dig i CAV?

– Jag har varit medlem sedan starten av AiS 1999 (nätverket Arbetsliv i samverkan - föregångare till CAV) och jag har varit ordförande för CAV under ca 10 år, nu är jag vice ordförande.

Vad betyder CAV för dig i ditt yrkesutövande?

– CAV betyder mycket för mig i jobbet. Det ger mig ett forum för att diskutera min roll som chef i, det ger nya intryck och tillgång till ny forskning. Allt på ett informativt och lättsamt sätt och alltid med näringslivets perspektiv på den akademiska utgångspunkten.

– Jag har också haft stor personlig nytta eftersom jag deltagit i de kurser som CAV anordnat på högskolan. De har gett mig mer akademiska poäng och fördjupat mina kunskaper och perspektiv i arbetsvetenskap. Jag har helt enkelt blivit lite klokare i min profession.

Text: Tora Dahl
Bild: Borås Stad