Huvudmeny

2015-03-31 15:06

När flaggar vi på högskolan?


När flaggar vi på högskolan? Hur gör man om man vill flagga? Biträdande IT-chef Jane Edström har svaren.

När flaggar vi på högskolan?
– Vi flaggar på alla allmänna flaggdagar som ligger fasta under året samt då flaggning bestäms av riksmarskalksämbetet, regeringen, länsstyrelsen eller kommunstyrelsen. Vi flaggar även under högskolans högtidsdagar.

Varför flaggar högskolan utöver de allmänna flaggdagarna?
– Vi flaggar vid högskolans högtidsdagar om så önskas, t.ex. vid disputation, examination, professorsinstallation och doktorspromotion. Vid speciella tillfällen då högskolan får internationellt besök finns även möjlighet att flagga med det besökande landets flagga. Dessa flaggor hyrs av Borås Stad så det är viktigt att vara ute i god tid med beställningen.

Hur gör man om man vill att högskolan ska flagga för ett särskilt tillfälle? Vem kontaktar man?
– Beställning av flaggning görs till campusservice@hb.se, tänk på att beställa i god tid. Den som begärt flaggning ansvarar också för att informera kommunikation@hb.se om att flaggning kommer att äga rum så att detta presenteras i det externa kalendariet på högskolans webbplats.

Text: Helen Rosenberg