Huvudmeny

2015-03-18 20:35

Ny forskning ska förbättra företags digitala kunskapsinsamling


Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Borås ska undersöka hur digitala tekniker kan förbättra dagens R&D-processer hos företag. Flera stora företag deltar i projektet, såsom AstraZeneca, Bankgirot, IBM, Scania och Hemtex. En forskningsansökan på drygt 13 miljoner kronor har nu skickats in till KK-stiftelsen. Totalt uppgår projektbudgeten till 27 miljoner kronor.

Stefan Cronholm– Vi är glada att kunna ta det här första steget, detta är ett stort forskningsprojekt som har krävt ett långt förarbete. Det är också en del av den strategiska satsning som rektor Björn Brorström gör för att stärka högskolans relation till KK-stiftelsen, säger professor Stefan Cronholm, som har lett ansökningsarbetet och är tänkt som projektledare.

R&D står för Research & Design och är ett samlande begrepp, framförallt inom näringslivet, som syftar till att utveckla kunskap. R&D består av komplexa innovationsprocesser som kännetecknas av icke-linjära samband, oförutsägbara oberoenden, olika informationskällor, samt att kunskapsutveckling tar lång tid. R&D-aktiviteter kan skifta mellan företag men syftet är att företagsforskare ska kunna ta fram nya innovationer i form av nya produkter eller nya arbetsprocesser.

Digitala tekniker ska förbättra R&D

R&D är nödvändigt och närvarande i alla företag i dag. Trots det är det få som har tid att reflektera hur man kan förbättra och utveckla nya modeller för att skapa kunskap utifrån data.

– I detta förbättringsarbete kan innovativ digital teknik spela en stor roll. Här går digitala innovationer bortom tekniska processer och inkluderar även organisering av socio-tekniska strukturer i samverkan med digital teknik, förklarar Stefan Cronholm och fortsätter:

– Nyligen har tekniska visioner som "Internet of Things" och "Open Big Data" börjat ta form. Den utvecklingen visar att vårt moderna samhälle är genomsyrat av digital teknik. Så här långt har digitala tekniker i ganska låg utsträckning använts för att förbättra R&D-processer.

Nya modeller, metoder och algoritmer

Tillsammans med 12 företag ska Högskolan i Borås ta fram nya modeller, metoder och algoritmer som ska stärka företagens R&D-processer på olika sätt.

– Exempel på detta är förbättrade algoritmer för analys av stora datamängder, identifiering av barriärer som hämmar företagens innovationsprocesser, utveckling av tekniker för crowdsourcing samt nya affärsmodeller som är baserade på den nya teknikens möjligheter, som till exempel ”molnet”, förklarar Stefan Cronholm.

Om ansökan:

Ansökan har rubriken ”Designing R&D innovation” och kommer att organiseras i fyra integrerade delprojekt:

  • IT Service-Dominant Models Leveraging R&D Processes
  • Identify and Manage Barriers for Innovative Digital Technologies
  • Data Analytics as a Tool in Key R&D Processes
  • Comprehensible Predictive Modeling and Crowdsourcing in the Retail Domain

Totalt omfattar projektet 27 miljoner kronor där KK-stiftelsen bidrar med 50 % och resterande 50 % består av medfinansiering från företag.

Företag som ingår i projektet:

AstraZeneca, Bankgirot, Centiro, Ellos Group, Evry, Hemtex, Mölnlycke Health Care, IBM, Pulsen, SAS Institute, Scania och Vinga of Sweden.

KK-stiftelsen kommer att lämna besked om ansökan under juni månad.

Text: Ida Borenstein
Klas Svensson, mimbild