Huvudmeny

2015-03-13 08:30

Så utses en hedersdoktor


En ny handläggningsordning för utnämningen av hedersdoktorer vid Högskolan i Borås har nu beslutats av högskolans styrelse.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet.

Hanna Landin, ordförande för Nämnden för konstnärlig forskning och utveckling, och Martin G Erikson, ordförande för Forsknings- och utbildningsnämnden, är överens om vikten av att kunna utse hedersdoktorer.
– Det ger högskolan möjlighet att på en helt ny nivå hedra och belöna verkligt betydelsefulla insatser för lärosätet och samhället, såväl nationellt som internationellt, inom de områden vi har forskarutbildningsrättigheter. Det är en mycket spännande uppgift för nämnderna, samtidigt som det är en uppgift som kräver eftertanke och restriktivitet då den i viss mån innebär en ny typ av bedömning och ett nytt ansvarstagande för högskolan.

Nomineringar

Det är endast medarbetare vid högskolan som får nominera personer för utnämning till hedersdoktor. Nomineringen ska lämnas in minst fyra månader innan tänkt promovering. Det är nämnderna, som efter avstämning med rektor, som beslutar om utnämning.

Ingen hedersdoktor kommer att promoveras på årets högtid den 8 maj, utan det kan komma att bli aktuellt tidigast 2016.

Praktisk information

All praktisk information kring nomineringsprocess, beredning etc. finns att läsa i styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 820-14.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson