Huvudmeny

2015-03-10 09:05

Det ryktas om Textilhögskolan


Rykten sprids om att Textilhögskolan efter omorganisationen inte längre finns. Det stämmer naturligtvis inte. Här klargörs vad som gäller!

Textilhögskolan är ett av två starka varumärken vid Högskolan i Borås. När högskolans övergripande varumärkesarbete gjordes framgick det tydligt att Borås är förknippat med textil samt bibliotek- och informationsvetenskap, och det ska det värnas om. Därför var det en tydlig linje genom hela omorganisationen att Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan är starka varumärken som värderas högt och som ska lyftas fram.

Textilhögskolan är ett varumärke och en verksamhet som är vida känd. 2014 syntes Textilhögskolan mer än någonsin i media och 2015 började strålande med hederspriset från ELLE. Målet är att fortsätta synas och höras.

Hur gör man praktiskt?

Det handlar framför allt om att fortsätta prata, göra, utbilda och forska i Textilhögskolans namn, så som det alltid har gjorts. Men det handlar också om att alla som arbetar inom verksamheten Textilhögskolan värnar om varumärket/verksamheten på andra sätt, till exempel genom att:

Vid internationella kontakter används namnet The Swedish School of Textiles på allt ovanstående. 

Även om Textilhögskolan inte är en organisationsdel så bedrivs verksamheten inom följande sektioner: Sektionen för design, Sektionen för textilteknologi samt Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Men vem som helst som känner tillhörighet till Textilhögskolan får applicera ovanstående punkter i sitt sätt att kommunicera. Men glöm inte bort att Textilhögskolan är en del av Högskolan i Borås.

Varumärkesarbete

Just nu pågår ett arbete med ett nytt grafiskt manér för Textilhögskolan som ett steg i Textilhögskolans varumärkesarbete. Det kommer inom kort att gå ut en inbjudan till en workshop då alla som vill, får vara med och diskutera Textilhögskolan och hur vi vill fortsätta kommunicera Textilhögskolan.

Få svar på dina frågor

Mikael Löfström, akademichef och ansvarig för Textilhögskolans verksamhet, kommer att vara med på sektionsmöten framöver för de tre nämnda sektionerna. Det kommer då att finnas möjlighet att få svar på frågor angående Textilhögskolans verksamhet. Du kan också kontakta Mikael Löfström om du undrar något. Hans kontaktuppgifter hittar du här.