Huvudmeny

2015-03-31 10:14

Tidsplan för ombyggnationer och flytt


Nu har högskolans rektor och ledning flyttat in i nya lokaler på A700, men vad händer med alla andra? När är det dags för inplaceringstest och när går flyttlassen? Samordnare Linda Sörensen berättar om arbetet.

Linda SörensenJust nu pågår arbetet med att ta fram en detaljerad tidsplan för lokalbehovsbedömning och inplaceringstest. Linda Sörensen samordnar arbetet:

– Före sommaren ska akademier och VS ta fram lokalprogram. I lokalprogrammet beskrivs vilket behov av olika typer av lokaler som finns inom högskolans olika verksamheter.

– Under hösten kommer ett arbete med inplaceringstest att dra igång med hjälp av externa konsulter. I inplaceringstestet tas det fram förslag på var högskolans olika verksamheter lokalmässigt kan inrymmas. När det finns ett beslut om hur högskolans lokaler ska nyttjas kan en plan för ombyggnationer och omflyttningar tas fram. Vi räknar med att den planen ska vara klar i april 2016.

– Detta är ett arbete som tar lång tid. Lokalbehov ska bedömas, samarbete mellan olika delar av verksamheten ska utredas och risk- och konsekvensanalyser ska tas fram. Att vi arbetar med en långsiktig tidsplan innebär inte att saker inte kan ske parallellt med den. En del ombyggnationer pågår och en del omflyttningar sker. Vid mer akuta behov av förändringar i högskolans lokaler vänder man sig till sin ledning som sedan lyfter frågan med avdelningen Ekonomi.

Kontaktpersoner:

Cecilia Hallgren är kontaktperson för rektor och Verksamhetsstöd (VS) och Christina Lindqvist är kontaktperson för akademierna. Linda Sörensen samordnar arbetet.

Text och foto: Ida Borenstein