Huvudmeny

2015-03-02 07:55

Undersöker upplevelser av specialinrett intensivvårdsrum


Fredrika Sundberg är ny doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon ska göra sina studier inom projektet som undersöker hur vårdmiljöer påverkar patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Fredrika SundbergFredrika Sundberg är IVA-sjuksköterska i botten och jobbade tidigare på en IVA-avdelning i Skövde. Hon var också studerandeansvarig på sin avdelning och satt med i utbildningsrådet för utbildning till intensivvårdssjuksköterska vid Högskolan i Borås.

– Berit Lindahl, som är docent vid högskolan, leder det rådet och också forskningsprojektet. På så sätt fick jag information om att det fanns doktorandtjänster att söka. Nu ska jag gå forskarutbildning i fem år och det känns jättespännande, säger Fredrika Sundberg.

Forskningen utgår från ett interventionsrum på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) som har cykliskt ljus som följer och förstärker dygnets rytm, ljudabsorbenter som minskar buller och möblerat efter principer för evidensbaserad design med tanke på färger, var fönstret finns i rummet och material.

– Jag ska titta på hur vårdandet och säkerheten påverkas i ett sådant här rum jämfört med ett ordinärt rum på intensivvårdsavdelningen på SÄS. Kan man bygga sig till en bättre vård? Jag kommer att börja med att intervjua personal för ta reda på deras upplevelser av att arbeta och vårda i rummet.

Bor vid Hornborgasjön

Fredrika Sundberg tillbringar fritiden med familj och vänner. Hon bor i Broddetorp som ligger i Falköpings kommun intill Hornborgasjön.

– Nu har de första tranorna kommit, så nu är det vår, säger hon.

Tjänsten är fördelad på 80% forskarutbildning  och 20% undervisning. Det är Högskolan i Jönköping som ger forskarutbildningen, men tjänsten är finansierad av Högskolan i Borås och Vetenskapsrådet. 

Text och bild: Anna Kjellsson